Ви є тут

ІМУНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ХВОРОБ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проведено імунологічний моніторинг сортозразків колекції ячменю ярого до хвороб в центральному Лісостепу України. Встановлено, що найбільш поширеною була популяція збудників борошнистої роси та темно-бурої плямистості, розвиток хвороб в середньому становив 20,2 і 21,8 %. Збудники сітчастої і смугастої плямистостей в середному уражували сортозразки на 1,1 і 4,1 %. Розвиток збудника карликової іржі становив 9,7 %. Виявлено джерела та донори стійкості проти найбільш поширених хвороб ячменю ярого для селекції на імунітет. Виділено джерела до комплексу хвороб: Доказ, Парнас, Едем, Eunova, STN 115. Донори до збудника борошнистої роси: Adonis, Barke, Bojos, Сlass, Danuta, Eunova, Josefin, Breemar, Madeira, Prestige, Aspen.

Ключові слова: сортозразки ячменю ярого, імунологічний моніторинг, борошниста роса, темно-бура, сітчаста і смугаста плямистості, карликова іржа, джерела, донори.

Посилання: 

1. Трибель С.О. Стійкі сорти: проблеми і перспективи / С.О. Трибель // Карантин і захист рослин, 2005. – №4. – С. 3-5.

2. Ретьман С.В. Фітосанітарний стан зернових колосових / С.В. Ретьман, С.В. Довгань // Карантин і захист рослин. – 2010. – №3 . – С. 2-5.

3. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / С.О. Трибель,
М.В. Гетьман, О.О. Стригун та ін. За ред. С.О. Трибеля. – К.: Колобіг, 2010. – 392 с.

4. Імунітет рослин / Євтушенко М.Д., Лісовий М.П., Пантелєєв В.К., Слісаренко О.М. – К.: Колобіг, 2004. – 303 с.

5. Carver T. Effects of barley mildew on green leaf area and grain yield in field and greenhouse experiments / T. Carver,
E. Griffins // Ann. appl. Biol. – 1982. – V. 101. – № 3. – Р. 561-572.

6. Селекция ярового ячменя на устойчивость к болезням / Кузнецова Т.Е., Шевцов В.М., Васюков П.П. и др. // Эволюция научных технологий в растениеводстве: Сб. науч. тр. в честь 90-летия со дня образования КНИИСХ
им. П.П. Лукьяненко: в 4-х т. – Краснодар, 2004. – Т. 2: Тритикале, ячмень, кукуруза. – С. 144-152.

7. Лісовий М.П. Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої роси ячменю в центральному Лісостепу України / М.П. Лісовий, Ю.М. Кононенко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 4. – С. 15-18.

8. Dreiseitl A. Adaptation of Blumeria graminis f. sp. hordey to barley resistance genes in the Czech Republic in 1971-2000 / A. Dreiseitl // Plant Soil Environ. – 2003. – V. 46. – № 6. – Р. 241-248.

9. Лісовий М.П. Історичні етапи розвитку досліджень поліморфізму популяцій збудника борошнистої роси ярого ячменю / М.П. Лісовий, Ю.М. Кононенко // Захист і карантин рослин. – 2006. – Вип. 52. – С. 49-63.

10. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії наук України (1912-2012) / За ред. В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 816 с.

11. Донори стійкості проти основних збудників хвороб озимої пшениці та ярого ячменю в правобережному Лісостепу України / Г.М. Ковалишина, В.Я. Сабадин, Т.І. Муха, Л.А. Мурашко // Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наукових праць / УТГіС. – К.: Логос, 2012. – Т. 9. – С. 162-164.

12. Baulif M. Inheretance of resistance to Pyrenophore graminea in barley / M. Baulif, R.D. Wilcoxson // Plant Dis. – 1988. – V. 72. – № 3. – Р. 233-238.

13. Методологическое обеспечение селекции ячменя на устойчивость к пятнистостям листьев / О.С. Афанасенко, Н.В. Мироненко, А.В. Анисимова и др. // Генетические ресурсы культурных растений в ХХІ веке. Состояние, проблемы, перспективы: ІІ Вавиловская международная конференция, Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2007 г.: Тезисы докладов. – СПб., 2007. – С. 403-404.

14. Біловус Г.Я. Плямистості ячменю та заходи обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / Г.Я. Біловус. – Київ, 2006. – 19 с.

15. Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України / За ред. В.П. Петренкової, В.К. Рябчуна. – Х.,2006. – 92 с.

16. Бабаянц Л.Т. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ / Л.Т. Бабаянц, А. Мештерхази, О. Вехтер и др. – Прага, 1988. –321 с.

17. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун, О.О. Іваненко та ін.
За ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sabadin.pdf356.07 КБ