Ви є тут

GROWING OF IMPROVED POTATO SOURCE MATERIAL IN PRIMARY SEEDING NURSERIES UNDER IRRIGATION IN SOUTHERN UKRAINE

Наведено результати досліджень з визначення технологічних прийомів, що впливають на збільшення коефіцієнта розмноження вихідного оздоровленого матеріалу картоплі, одержаного в культурі меристем in vitro за вирощування в первинних ланках насінницького процесу.

Використано польовий, лабораторний, математично-статистичний, розра­хунково-порівняльний методи та системний аналіз у двофакторному досліді.

У середньому за роки досліджень, максимальну продуктивність посадки при поєднанні факторів одержано за садіння мікробульб на глибину 6 см з площею живлення 70 х 10 см – 31,2 ц/га, коефіцієнт розмноження становить 2,1. Збіль­шення глибини садіння мікробульб з 2 і 4 до 6 см підвищує їхню врожайність в середньому по кожному фактору на 48,7 і 45,6 % за рахунок збільшення на 36,7 і 22,2 % відповідно продуктивності однієї рослини та сприяє зростанню загальної кількості мінібульб на 23,6 і 25,7 %. У разі зменшення площі живлення до 70 х 5 см зростає внутрішньо-видова конкуренція, внаслі­док чого знижується продуктивність однієї рослини, тобто кількість мінібульб, що призводить до зменшення коефіцієнта розмноження.

Доведено, що для підвищення коефіцієнта розмноження вихідного оздоровленого ма­теріалу картоплі, одержаного в культурі in vitro, економічно доцільним є садіння мікробульб у весняній по­садці на глибину 6 см з площею живлення 70 х 10 см: рентабельність при цьому становить 262 %, собівар­тість – 229 грн/кг мінібульб, чистий прибуток – 1155 тис. грн/га.

Ключові слова: картопля, південь України, первинне насінництво, площа живлення, глибина садіння, in vitro.

Посилання: 
 1. Bugaeva I.P. Production and protection of seed potatoes in southern Ukraine // Bulletin OEPP/ EPPO. – 1998. – № 28. – Р. 555-557.
 2. Awan A.R. In vitro elimination of potato leaf roll polerovirus from potato varieties / A.R. Awan, S.M. Mughal // European Journal of Scientific Research. – 2007. – Vol. 18, № 1. – P. 155-164.
 3. Biniam T.A survey of viral status on potatoes grown in Eritrea and in vitro virus elimination of a local variety Tsaeda embaba / T. Biniam, M. Tadesse // African Journal of Biotechnology. – 2008. – Vol. 7 (4). – P. 397-403.
 4. Болезни картофеля / К.В. Попкова, Ю.И. Шнейдер, А.С. Воловик, В.А. Шмыгля. – М.: Колос,1980. – 303 с.
 5. Бугаева И.П. Выращивание семенного картофеля на юге Украины / И.П. Бугаева, Г.С. Балашова,
  Е.А. Черниченко // Овощеводство. – К.: Юнион-Инвест, 2005. – № 7. – С. 51-53.
 6. Method of growing of seminal potato without viruses. Patent of Ukraine № 24910 A. From 6.10.1998 / Bougaeva I.P.
 7. Murashige T. A revised medium for repid grown and bio-assays with tobacco tissue cultures / Т. Murashige, F. Skoog // Physiol. Plant. – 1962. – V. 15. – P. 473-497.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / [В.С. Куценко, А.А. Осипчук,
  А.А. Подгаєцький та ін.]; Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2002. – 183 с.
 9. Бугаєва І.П. Вимоги картоплі до умов росту та розвитку / І.П. Бугаєва, В.С. Сніговий // Культура картоплі на півдні України. – Херсон, 2002. – С. 5-22.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lavrinenko.pdf299.26 КБ