Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Представлено результати досліджень впливу екологічного чинника часу відновлення весняної вегетації рослин пшениці озимої м׳якої на ріст і розвиток рослин та продуктивність посівів і реакція на них сучасних сортів. Встановлено, що в умовах центрального Лісостепу України вплив екологічного фактора часу відновлення весняної вегетації на ріст і розвиток рослин та формування урожайності озимої пшениці є суттєвим і його варто враховувати за планування прийомів весняно-літнього догляду, особливо під час проведення весняних підживлень, використання пестицидів і регуляторів росту, вирішення питання про підсів чи пересів зріджених посівів. Водночас виявлено, що екологічний ефект ЧВВВ проявляється не щорічно, тому не завжди є можливість прогнозувати тип розвитку рослин, але впливати на процеси росту, розвитку і виживання рослин у весняно-літній періоди та формування їх продуктивності можна шляхом впровадження інтенсивних технологій, оптимізації мінерального живлення та застосуванням регуляторів росту рослин, мікроелементів, засобів боротьби з бур׳янами, хворобами, шкідниками.

Ключові слова׃ озима пшениця, екологічний чинник, відновлення вегетації, урожайність, сорт, ріст, розвиток, температура, вологозабезпечення.

 

Посилання: 

1. Мединец В.Д. Влияние экологических условий и времени возобновления весенней вегетации растений на соотношение органов и продуктивность озимой пшеницы, их значение для сортовой агротехники и селекции: атореф. дисс... д-ра с.-х. наук / В.Д. Мединец. – Харьков, 1974. – 48 с.

2. Устойчивость к повышенным температурам / М.П. Рейндолс и др. / Под ред. В.В.Моргуна; пер. с англ. // Применение физиологии в селекции пшеницы. – К.: Логос, 2007. – С.254–278.

3. Управління онтогенезом рослин (агроекологічний напрям) / За ред. В.Д. Мединця. – Полтава: Верстка, 2001. – 86 с.

4. Госагропром СССР. Методические рекомендации по разработке дифференцированного ухода за посевами озимых культур в зависимости от ВВВВ при интенсивной и обычной технологиях возделывания / Мединец В.Д. – Полтава, 1986. – 22 с.

5. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин: оф. бюл. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 2. – Ч. 3. – 241 с.

6. Агрокліматичний довідник по Київській області / За редакцією Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенка. – Камянець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – С. 64–66, 75, 84, 100, 110, 111.

7. Литвиненко М.А. Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці / М.А. Литвиненко, С.П. Лифенко та ін. // Вісник аграрної науки. – 2004. – №5. – С.27–31.

8. Селекція пшениці озимої на адаптацію до біо- та абіотичних чинників та якість зерна // Спеціальна селекція і насінництво польових культур / За ред. В.В.Кириченка. – Харків, 2010. – С. 29–46.

9. Клуб 100 центнерів// Сорти та оптимальні системи вирощування озимої пшениці. – К.: Логос, 2012. – 132 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula_10_2013.pdf245.57 КБ