Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ПІД ВПЛИВОМ СТРОКІВ СІВБИ

Проаналізовано результати польових досліджень із вивчення впливу строків сівби на ріст, розвиток і продуктивність рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах центрального Лісостепу України. Наведені дані щодо тривалості міжфазних періодів, періоду вегетації, площі листкової поверхні, сухої речовини та урожайності зеленої маси кукурудзи. За сівби гібридів кукурудзи при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10-12 °С формуються максимальні значення вказаних показників. Найвищою продуктивністю серед досліджуваних гібридів відзначається середньопізній Бистриця 400 МВ – 46,2-51,0 т/га.

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, продуктивність, зелена маса, міжфазні періоди, площа листкової поверхні, суха речовина.

Посилання: 
 1. Пащенко Ю.М. Строки сівби різних за холодостійкістю гібридів кукурудзи / Ю.М. Пащенко, О.І. Кордін // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – Дніпропетровськ, 2005. – № 23–24. – С. 154–158.
 2. Панькін В.С. Формування агроекологічних умов для гібридів кукурудзи різних груп стиглості в залежності від строків сівби в умовах центрального Лісостепу України / В.С. Панькін, О.О. Павлюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – № 4. –С. 16-19.
 3. Циков В.С. Строки сівби та продук­тив­ність гібридів кукурудзи / В.С. Циков, Ю.М. Пащенко, Ю.В. Костенко // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – Дніпро­пет­ровськ, 1996. – №1. – С. 63–68.
 4. Пащенко Ю.М. Строки сівби різних за холодостійкістю гібридів кукурудзи / Ю.М. Пащенко, О.І. Кордін // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – Дніпропетровськ, 2005. – №23-24. – С. 154–158.
 5. Андрієнко А.Л. Вплив строків сівби гібридів кукурудзи різних груп стиглості на продуктивність та передзбиральну вологість зерна // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених „Проблеми сучасного землекористування” – Київ-Чабани, 2002. – С. 156-157.
 6. Самыкин В.Н. Влияние элементов агротехники на продуктивность и качество кукурузы на силос / В.Н. Самыкин, В.Д. Соловиченко // Земледелие. – 2009. – № 6. – С. 29–31.
 7. Циков В.С. Кукуруза: технология, гибриды, семена / В.С. Циков. – Днепропетровск: Зоря, 2003. – 296 с.
 8. Дюрягин И.В. Эффективность выращивания кукурузы на силос / И.В. Дюрягин, А. Панфилов, Е. Иванова // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2010. – № 5. – С. 61–67.
 9. Производство кукурузы на силос / В.Н. Киреев [и др.]. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 159 с.
 10. Пащенко Ю.М. Біологічна реакція пристосованості гібридів кукурудзи до строків сівби в умовах східної підзони Степу / Ю.М. Пащенко, Є.В. Деряга // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – Дніпропетровськ, 2001. – № 17. – С. 15–19.
 11. Танчик С.П. Оптимізація строків сівби кукурудзи в Лісостепу України / С.П. Танчик, В.А. Мокрієнко / Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К., 2003. – Вип.3. – С. 51-54.
 12. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / Під ред. А.О. Бабича. –Вінниця, 1994. – 87 с.
 13. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою. – Дніпропетровськ: ІЗГ УААН, 2008. – 27 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovskiy_2_2014.pdf236.95 КБ