Ви є тут

ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Викладені результати досліджень щодо впливу різних попередників та сортів пшениці озимої на енергетичну ефективність її вирощування у Правобережному Лісостепу України. Встановлено, що найбільшу енергетичну ефективність має вирощування пшениці озимої після гречки посівної із показником Кее 3,44, переважаючи контроль, попередник горох.

Вирощування сорту Смуглянка супроводжувалось зростанням енергетичної ефективності виробництва зерна пшениці озимої на 37,9 % порівняно з контролем, Поліська 90. За сукупним впливом досліджуваних факторів виявлено, що найвищий показник енергетичної ефективності Кее = 3,98 був за вирощування сорту Смуглянка після гречки посівної.

Ключові слова: енергетична ефективність, пшениця озима, попередник, сорт.

Посилання: 
 1. Тараріко Ю. O. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськoгoспoдарських культур: методичні рекoмендації / Ю. O. Тараріко, O. Є. Несмашна, Л. Д. Глущенкo. – К.: Нoра-прінт, 2001. – 59 с.
 2. Боярчук В. Економічна та енергетична ефективність виробництва ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи, цукрового буряку та біопалива на їх основі / В. Боярчук, О. Фтома, О. Боярчук // Аграрна економіка. – 2012.– Т. 5. –
  № 1–2. – С. 105–116.
 3. Енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві / П. І. Бойко, Н. П. Ко-валенко, В. В. Гангур, О. Є. Корецький // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава. – 2010. – № 3. – С. 14–18.
 4. Юркевич Є. О. Підвищення ефективності сівозмін на основі їх енергетичної оцінки / Є. О. Юркевич, Н. П. Ко-валенко // Вісник Державного вищого навчального закладу “Державний агроекологічний університет”. – Житомир. – 2007. – № 2 (20). – С. 47–53.
 5. Енергозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці на зрошуваних землях / І. Т. Нетис, Л. О. Животков, М. В. Душко, О. Я. Степаненко та ін.; за ред. Л. О. Животкова і О. К. Медведовського // Ресурсозберігаюча і екологічно чиста технологія вирощування озимої пшениці. – К.: Урожай, 1992. – С. 170–185.
 6. Environmental economic and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels / [J. Hill, E. Nelson,
  D. Tilman et all.] // Proc. Nat. Acad. Sсi. USA – 2006. – № 30. – Р. 206–210.
 7. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. - К.: Вища школа, 1994. - 334 с.
 8. Пшениця. Технічні умови: ДСТУ 3768-2010. – [Чинний від 2010-01-04]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon palamarchuk.pdf218.57 КБ