Ви є тут

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Висвітлено вплив властивостей  сорту, норм висіву та способів догляду на врожайність насіння сої. Визначено економічну ефективність досліджуваних елементів технології вирощування. Найвищий рівень рентабельності – 157,44 % отримали в результаті вирощування сої сорту Романтика з механічним способом догляду за посівами та нормою висіву насіння 800 тис./га. Також ефективним виявилось вирощування сої сорту Романтика з механічним способом догляду за посівами та нормою висіву насіння 700 тис./га; рівень рентабельності на цьому варіанті становить 148,61 %.

Ключові слова: економічна оцінка, ефективність, врожайність, соя, насіння, собівартість, прибуток, рівень рентабельності.

Посилання: 
  1. Шевніков М. Я. Застосування біологічних, хімічних та фізичних засобів у технологіях вирощування сої і кукурудзи: монографія / М. Я. Шевніков, О. О. Коблай. – Полтава, 2015. – 258 с.
  2. Костецький Я. І. Статистичний аналіз витрат виробництва і собівартості продукції в аграрному секторі / Я. І. Костецький // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – Полтава. – 2012. – Випуск 5. Том 2. – С. 145–150.
  3. Description of the environmental damage on soybean seeds / M. R. Arango, R. M. Craviotto [and others] // Seed Science and Technology. – 2006. – Vol. 34. – P. 133–141.
  4. Laue G. Influence of Rotation Sequence on the Optimum Corn and Soybean Plant Population / G. Laue // Agron J. – 2002. – Vol. 94. – P. 968–974.
  5. Molecular phylogeny and evolution of alcohol dehydrogenase (Adh) genes in legumes / T. Fukuda, J. Yokoyama [and others] // BMC Plant Biology. – 2005. – Vol. 5:6. – P. 186–196.
  6. Урожайність як інтегральний показник реакції рослин сої на елементи технології вирощування / [Каленська С. М., Новицька Н. В., Гарбар Л. А., Андрієць Д. В.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 149. – С. 227–234.
  7. Міленко О.Г. Урожайність сої залежно від сорту, норм висіву насіння та способів догляду за посівами / О.Г. Міленко // Збірник наукових праць. Агробіологія. – 2015. – № 1. – С.85–88.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon shevnikov.pdf193.29 КБ