Ви є тут

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Представлено результати досліджень з вивчення особливостей росту і розвитку та формування насіннєвої продуктивності гірчиці білої, залежно від сортового складу, строків сівби, норм висіву насіння і обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг». На основі результатів підрахунку економічної ефективності вирощування гірчиці білої встановлено, що найвищий чистий дохід (9124 грн/га) і рівень рентабельності (235,4 %) та найнижчу собівартість 1 т насіння (1491 грн) забезпечує сорт Подолянка за сівби в ранньовесняний строк і обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг» з нормою витрати препарату 8 л/га. До того ж, найкращі показники економічної ефективності вирощування гірчиці білої були за сівби сорту Подолянка з нормами висіву 1,5 і 2,0 млн шт. схожих насінин на 1 га. При цьому, умовно чистий дохід становив – 8864-7530 грн/га, рівень рентабельності – 229,8-194,6 %.

Ключові слова: гірчиця біла, сорт, строк сівби, норма висіву, регулятор росту, урожайність насіння, економічна ефективність.

Посилання: 
  1. Браженко І. П. Біоенергетична оцінка польових культур / І. П. Браженко, О. П. Райко, К. П. Удовенко // Вісник аграрної науки. – 1996. – № 10. – С. 22–27.
  2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
  3. Калінчик М. В. Адаптація сільського господарства України до природного і ринкового середовища / М. В. Калінчик, В. С. Луцько, М. О. Петровський // Вісник аграрної науки: спецвип. – К.: ВД «ЕСЕ», 2000. – С. 93–96.
  4. Кудинов Н. Горчица - источник высоких доходов / Н. Кудинов // Зерновые и масличные культуры. - 1996. – № 11. – 44 с.
  5. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. – К.: Урожай, 1988. – 206 с.
  6. Примак І.Д. Енергозберігаючі технології вирощування кормових культур / І.Д. Примак, О.С. Кузьменко. – К.: Урожай, 1990. – 200 с.
  7. Супіханов Б. К. Олійні культури: історія, сорти, виробництво, торгівля / Б. К. Супіханов, Н. І. Петренко. - К.: УААН, Державна с.‑г. бібліотека: ННЦ і АЕ УААН, 2008. – 126 с.
  8. Шувар І.А. Гірчиця біла та ефективність її використання в біологізації землеробства / [І.А. Шувар, І.Є. Бойко, Н.М. Лис, Р.А. Верещинський]. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. – 50 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kozina_2_2014.pdf357.76 КБ