Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Створено методичний тест критеріїв оцінювання раціональності систем землеробства. Протягом 2002-2012 рр. в умовах стаціонарного польового досліду агрономічної дослідної станції Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснене порівняльне оцінювання господарської, енергетичної, економічної ефективності та екологічної безпеки варіантів системи землеробства трьох рівнів екологізації: промислового, екологічного і біологічного з коефіцієнтом її відповідно 25; 6,2 та 0. За вказаними критеріями кращим варіантом виявилась модель екологічного землеробства.

Ключові слова: критерії раціональності системи землеробства, системи промислового, екологічного, біологічного землеробства; методологія; господарська, енергетична, екологічна ефективність; родючість грунту.

 

Посилання: 
1. Альбощий Ю.М. Концептуальні підходи до сталого розвитку землекористування України / Ю.М. Альбощий, В.М. Кривов, С.О. Осипчук // Землевпорядний вісник. – 2003. –№4. – С. 59-67.
2. Щербаков А.П. Основные положения теории экологического земледелия / А.П. Щербаков, В.М. Володин // Вестник с.-х. науки. – 1991. – №1. – С. 42-49.
3. Созинов А.А. Энергетическая цена индустриализации агросферы / А.А. Созинов, Ю.Ф. Новиков // Природа. – 1985. – №5. – с. 11-19.
4. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін. – К.: ЦУЛ, 2010. – 456 с.
5. Манько Ю.П. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України / Ю.П. Манько, О.А. Цюк, О.П. Кротінов. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 36 с.
6. Манько Ю.П. Аналіз методичного ресурсу для статистичної експертизи результатів багаторічних досліджень з агрономії / Ю.П. Манько // Вісник НУБіП України. – Вип. 183, ч. 2. – 2013. – С. 128-135.
7. Ионова З. Определение интенсивности использования земель / З. Ионова // Сельскохозяйственная экспресс-информация, 1979. – № 19. – С. 16-17
8. Тарарико Ю.О. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва / Ю.О. Тарарико, О.Ю. Несмашна, О.М. Бердніков. – К.: Аграрна наука, 2005. – 200 с.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon tanchik_2_2017.pdf6.86 МБ