Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ

Наведені результати ефективності вирощування суниці (сорт Клері) в закритому ґрунті методом гідропоніки на кокосовому субстраті порівняно з традиційною технологією у відкритому ґрунті. Вивчено проходження рослинами фенофаз, а саме початок вегетації, масове відростання листків, висування квітконосів, відростання столонів, цвітіння, дозрівання врожаю та поява вусиків. Проведені біометричні вимірювання та визначено середню кількість листків, розміри листкової пластинки, кількість розеток, ріжків, квітконосів та вусиків на рослину. Здійснено облік врожаю, визначено товарність та якість плодів за обох способів вирощування. Встановлено ряд переваг гідропонного методу вирощування у закритому ґрунті порівняно з традиційною технологією, що проявлялося в отриманні більш раннього і якісного урожаю за високого рівня рентабельності.

Ключові слова: суниця, сорт, відкритий ґрунт, закритий ґрунт, кокосовий субстрат, урожайність, економічна ефективність.

Посилання: 
  1. Бурлака А.І. Економічна оцінка типів насаджень ягідних культур і сортів смородини та суниці / А.І. Бурлака // Агроінком. 2006. № 2. С. 33-36.
  2. Горб В.М. Кореневі субстрати в тепличному овочівництві / В.М. Горб // Пропозиція. 2003. №10. С. 23.
  3. Дмитраш Н.І. Проект “Розвиток плодово-ягідного сектора у Вінницькій області: посібник / Н.І. Дмитраш, О.В. Босий. Вінниця: Міжнародна фінансова корпорація, 2008. 71 с.
  4. Дмитрієнко Г. В. Критерії вибору субстрату і його підготовка при вирощуванні суниці (Fragaria ananassa Duch.) методом гідропоніки / Г.В. Дмитрієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 133: Збірник наукових праць / редкол. Д. О. Мельничук. К.: НУБПУ, 2009. С. 315-320.
  5.  Копылов В.И. Земляника: пособие / В.И. Копылов. Симферополь: ПолиПРЕСС, 2007. 368 с.
  6. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В. О Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 333 с.
  7. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта: учеб. пособие для агр. учеб. заведений І-ІV уровней аккредитации по спец. 1310 “Агрономия” / [Е.Н. Белогубова, А.М. Васильєв, Л.С. Гиль и др.]. К.: ОАО Изд-во. “Киев. Правда”, 2006. 528 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gamor_2_2014.pdf217.53 КБ