Ви є тут

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА БОРОШНИСТОЇ РОСИ НА РІЗНИХ СОРТАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

До числа небезпечних захворювань пшениці, які знижують урожайність зерна та його якість належить борошниста роса, яка в умовах дослідного поля Білоцерківського НАУ за 2010-2012 роки пошкоджувала рослини озимої пшениці протягом усього періоду вегетації. Ураженість сортів Єрмак і Поліська 90 на початку виходу в трубку була високою і становила 64,4-73,2 %, зі ступенем розвитку хвороби 2,03-2,23 % відповідно, після колосіння –  95,3-97,2 і 2,13-2,34 %. На ураженість сортів озимої пшениці борошнисто-росяними грибами впливали погодні умови років досліджень. Найбільшу прибавку урожайності озимої пшениці (43,8 ц/га) отримали на сорті Подолянка (St) , хорошою врожайністю (41,4-41,6 ц/га) по роках характеризувалися сорти Поліська 90 і Єрмак, найменша врожайність (40,4 ц/га ) була у сорту Елегія.

Ключові слова: озима пшениця, борошниста роса, урожайність.

Посилання: 
 1. Горленко М. В. Болезни пшеницы / М. В. Горленко – М.:Гос. изд-во сельхоз. лит-ры, 1951. – 253 c.
 2. A. Willy. Revised edit ions copyright cadillac publishina co., inc. Printed in the United states of America. Cadillac Pub. Co., 1967. – 449 р.
 3.  Купревич В.Ф. Физиология больного растения в связи с общими вопросами паразитисма / В.Ф. Купревич. – М.:Изд-во Академии наук СССР, 1947. – 324 c.
 4. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур /В.П. Омелюта, І.В. Григорович, В.С. Чабан та ін./ За ред. В.П. Омелюти. – К.: Урожай, 1986. – 296 с.
 5. Кулєшов А.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посібник. / А.В. Кулєшов, М.О. Білик. – Харків: Еспада, 2008. – 512 с.
 6. Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології / І.Л. Марков. – К.: Урожай, 1998.– 272 с.
 7. Колодійчук В. Д. Практикум із сільськогосподарської фітопатології: навч. посібник /Колодійчук В.Д., Кривенко А.І., Шушківська Н.І. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2012. – 238 с.
 8. Панченко Т.В. Спосіб регулювання ураженості борошнистою росою агробіоценозів озимої пшениці / Т.В. Панченко, В.М. Ткачук // Аграрні вісті: Щоквартальний науково-практичний журнал. – Біла Церква, 2006. – Вип. 1. – С. 21-22.
 9. Електронна енциклопедія сільського господарства. Борошниста роса. http://www.agroscience.com.ua/diseases/ boroshnysta-rosa.
 10. Зелені сторінки. Борошниста роса пшениці – проблема і рішення. Червень 2009. С. 6-7.
  http://www2.dupont.com/Crop_Protection/uk_UA/assets/downloads/pdfs/Taliu...
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon krivenko_1_2014.pdf567.14 КБ