Ви є тут

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ МАТОЧНИХ РОСЛИН СОРТІВ ГОЛУБИКИ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вперше в Правобережний Лісостеп України інтродуковано і вивчено фенологічні особливості росту і розвитку північноамериканських сортів голубики високорослої (Vaccinium сorymbosum L.), розглянуто строки проходження фенологічних фаз сезонного циклу росту і розвитку маточних рослин. Визначено оптимальний період для розмноження досліджуваних сортів голубики високорослої зеленими, напівздерев’янілими і здерев′янілими стебловими живцями, який співпадає з періодом найбільш інтенсивного росту пагонів (червень-середина липня), а для заготівлі здерев’янілих пагонів – з періодом глибокого спокою рослин (жовтень-листопад). Встановлено, що досліджувані сорти характеризуються високою вегетативною продуктивністю, яка є біологічною основою для кореневласного розмноження.

Ключові слова: голубика високоросла, сорти, фенологічні фази розвитку рослин, маточні рослини, стеблові живці.

 

 

Посилання: 

1. Курлович Т.В. Голубика высокорослая в Беларуси / Т.В. Курлович, В.Н. Босак. – Минск: Беларуская навука, 1998. – 176 с.

2. Конобеева А.Б. Брусничные в Центрально-Черноземном регионе: науч. издание / А.Б. Конобеева. – Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2007. – 230 с.

3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под общей редакцией Седова Е.Н. и Огольцевой Т.П. – Орел: Изд-во Всероссийского НИИ селекции пл. культур, 1999. – С. 481–493.

4. Пятница Ф.С. Сортовые особенности развития и плодоношения голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) в условиях Белорусского Полесья: автореф. дисс. канд. наук: 03.00.05 – ботаника / Ф.С. Пятница. – Минск, 2006. – 19 с.

5. MacKenzie K.E. Pollination requirements of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars / K.E. MacKenzie // Journal of the American Society of Horticulture Science. – 1997. – Vol. 122. – No. 6. – Р. 891–896.

6. Ochmian I. Growth and yield of American blueberry (Vaccinium corymbosum L.) of "Patriot" cultivar grown on here types of organic bed / I. Ochmian, J. Grajkowski., K. Ostrowska // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities: Horticulture. — Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 2006. – V. 9. – № 3. – P. 156–167.

7. Pliszkа K. Borówka wysoka / K. Pliszkа // Рraca zbiorowa pod red. PWRiL. – Warszawa, 2002. – 154 p.

8. Smolarz K. Uprawa borówki i żurawiny / K. Smolarz. – Warszawa: Hortpress Sp. z o.o., 2003. – 89 p.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon piguanova_10_2013.pdf263.28 КБ