Ви є тут

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ СОРТІВ ЧОРНИЦІ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) ЗДЕРЕВ’ЯНІЛИМИ СТЕБЛОВИМИ ЖИВЦЯМИ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Встановлено, що здерев'янілі стеблові живці досліджуваних сортів чорниці високорослої мають слабку регенераційну здатність, а їх вкорінення залежить від сорту, строків заготівлі і висаджування, частини пагона і його метамерності. Показано, що вдосконалення методів стеблового живцювання сортів чорниці високорослої, в умовах Правобережного Лісостепу України, може бути досягнуто шляхом індукування ризогенної активності здерев’янілих стеблових живців біологічно активною речовиною ауксинової природи КАНО. Визначено оптимальний період для розмноження досліджуваних сортів чорниці високорослої здерев'янілими стебловими живцями, який збігається з періодом глибокого спокою рослин (жовтень, листопад, березень).

Ключові слова: чорниця високоросла, здерев’янілі стеблові живці, коренеутворення, строки живцювання, тип живця, метамерність пагона, біологічно активна речовина.

 

Посилання: 

1. Балабак А.Ф. Кореневласне розмноження малопоширених плодових і ягідних культур / А.Ф. Балабак. – Умань: УВПП "Графіка", 2003. – 109 с.

2. Балабак А.Ф. Підвищення антропоадаптивного потенціалу ягідництва залежно від ефективності індукованого ризогенезу / А.Ф. Балабак, П. В. Кондратенко, А. І. Опалко [та ін.] // Садівництво: міжвід. тем. наук. зб. – К.: Нора-Друк, 2004. – Вип. 55. – С. 50–56.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 351с.

4. Курлович Т.В. Голубика высокорослая в Беларуси / Т.В. Курлович, В.Н. Босак. – Минск: Беларуская навука, 1998. – 176 с.

5. Павловский Н. Б. Методы вегетативного размножения голубики высокой (Vaccinium corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Плодоводство: научные труды / Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт плодоводства". – Самохваловичи, 2010. – Т. 22. – С. 328–340.

6. Павловский, Н.Б. Влияние сроков черенкования на регенерационную способность зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. – 2008. – № 2. – С. 14–19.

7. Пиж’янова А.А. Вплив сорту і типу пагона на укорінюваність зелених стеблових живців голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин / Науково-практичний журнал. – К., 2013. – № 2 (19). – С. 42–45.

8. Тарасенко М.Т. Зеленое черенкование садовых и лесных культур / М.Т. Тарасенко. – М.: Изд-во МСХА, 1991. – 270 с.

9. Pliszkа K. Borówka wysoka / K.Pliszkа // Рraca zbiorowa pod red. PWRiL – Warszawa, 2002. – 154 р.

10. Smolarz K. Uprawa borówki i żurawiny / K. Smolarz. – Warszawa: Hortpress Sp. z o.o., 2003. – 89 р.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pigunova_11_2013.pdf343.68 КБ