Ви є тут

AGROBACTERIUM − ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО МЕТОДОМ IN PLANTA

Оптимізовано процес трансформації за допомогою Agrobacterium tumefaciens буряка цукрового методом in planta. Використано стерильні форми, оскільки це дає можливість контролювати процес запилення і запліднення шляхом ізоляції цих форм і подальшого запилення. Тому, для агробактеріальної трансформації рослин з двостатевими квітами використали стерильні форми, що дає можливість синхронізувати процес запліднення і вбудування Т-ДНК в геном рослин. Для трансформації використовували штам Agrobacterium tumefaciens LBA4404. Плазміда містить bar-ген, що визначає стійкість до гербіциду із діючою речовиною фосфінотрицин − Баста. До бактеріальної суспензії додавали сахарозу та поверхнево активну речовину Silwet L-77. Відбір фосфінотрицин-резистентних форм проведено шляхом обприскування рослин гербіцидом Баста 7 мл/л, у фазі розвитку 4-6 пар листків.

Проведена оцінка фосфінотрицин-резистентності отриманих форм буряка цукрового. Стерильні стійкі рослини запилювали не стійким до дії гербіциду закріплювачем стерильності, у особин виявили відносно рівне співвідношення між кількістю нестійких і фосфінотрицин-резистентних нащадків.

Ключові слова: буряк цукровий, фосфінотрицин, агробактерії, трансформація, метод in planta.

Посилання: 

1. Викторэк-Смагур А. Сравнение двух методов трансформации Arabidopsis thaliana: погружение цветочных почек и вакуумная инфильтрация / А. Викторэк-Смагур, К. Хнатушко-Конка, А.К. Кононович // Физиология растений. – 2009. – Т. 56, № 4. – С. 619–628.

2. Регенерация растений сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) в культуре in vitro. Гистологическое изучение процессов регенерации / [М.А. Банникова, А.Э. Головко, О.А. Хведыныч, Н.В. Кучук] // Цитология и генетика. – 1995.– №6.– С. 14–22.

3. Іващенко О.О. Щоб послабити загрозу забур'янення буряків у 2002 р. / О.О. Іващенко, В.Д. Кунак // Цукрові буряки. – 2001. – №5. – С.5–6.

4. Клайв Джеймс. Світовий стан комерціалізованих біотехнологічних генетично модифікованих культур: 2000–2010 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isaaa.org// Міжнародна служба з впровадження агробіотехнологічних розробок (ISAAA).

5. Агробактериальная трансформация ярового рапса (BRASSICA NAPUS L.)/ А.Н. Майсурян, В.Н. Овчинникова, Е.К. Серенко и др. // Тезисы: IX международной конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». – Звенигород: Москва ид фбк-пресс, 2008. – С. 112–224.

6. Чумаков М.И. Агробактериальная трансформация неповрежденных растений / М.И. Чумаков, И.В. Курбанова, Г.К. Соловова // Физиология растений. – 2002. – Т. 49, №6.– С. 898–903.

7. Чумаков М.И. Трансформация кукурузы путем инокуляции агробактериями пестичных нитей in planta / М.И. Чумаков, Н.А. Рожок, В.А. Великов и др. // Генетика. – 2006. – Т. 42, № 8. – С.1083–1088.

8. Bechtold D. In Planta Agrobacterium Mediated Gene Transfer by Infiltration of Adult Arabidopsis thaliana Plants / Bechtold D., Ellis J., Pelletier G. – 1993. – V. 316. – P. 1194–1199.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon bohulska_1_2014.pdf338.76 КБ