«Агробіологія» («Agrobiology») – збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Накази Міністерства освіти і науки України: № 1643 від 28.12.2019 р.; №1035 від 23.08.2023 р.).

 

Фахове видання здійснює публікації за спеціальностями:
201 – Агрономія
205 – Лісове господарство
206 – Садово-паркове господарство
101 – Екологія
 

Збірник наукових праць "Агробіологія" заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом як фахове видання із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.). Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009 рр.).

У 2009 видання перереєстровано під назвою «Агробіологія» (офіційна абревіатура Agrobìologìâ).

У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Agrobiology» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23611-13451 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

Зареєстрований у сфері друкованих медіа (ідентифікатор R30-03969, затверджено рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1425 від 25.04.2024 р.).

 
ISSN 2310-9270 (print)
ISSN 2415-7457 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9270 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Агробіологія» – двічі на рік.
 
У збірнику наукових праць «Агробіологія» – висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ з актуальних питань агрономічної науки, лісового та садово-паркового господарства, екології.
 
Формат збірника «Агробіологія» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською мовою та розширеною анотацією англійською мовою.
 
Усі наукові статті (матеріали), що надсилаються для публікації, підлягають обов’язковому подвійному рецензуванню (сліпому) (double-blind peer review), з метою їх експертної оцінки.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Агробіологія» включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.
 
Політика відкритого доступу
 
Збірник наукових праць «Агробіологія» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.
 
 
Авторські права
 
Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.