Ви є тут

YIELD OF EARLY POTATO VARIETIES PLANTING TUBERS UNDER TREATMENT WITH CHEMICAL MEANS IN THE CENTRAL PART OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Викладено результати досліджень варіювання врожайності та якості насіннєвої фракції картоплі залежно від обробки садивних бульб препаратами способом дрібнокрапельного нанесення перед садінням (Актара, Матадор Супер, Тирана, Броня, Престиж) і вегетуючих рослин (Конфідор Максі) ранньостиглих сортів в умовах центральної частини Лісостепу України.

Вивчено формування та якісний склад насіннєвої фракції картоплі ранньостиглих сортів української селекції Подолянка, Повінь, Тірас, Серпанок і  Глазурна залежно від обробки садивних бульб протруйниками інсектицидного та інсекто-фунгіцидної дії.

Проаналізовано реакцію генотипу сорту на обробку препаратами.

Рекомендовано на насіннєвих посадках картоплі для збільшення кількості непошкоджених стандартних насіннєвих бульб враховувати генотип сорту.

Ключові слова: сорт, генотип сорту, препарати, картопля, бульба насіннєва, врожайність.

Посилання: 
 1. Баранчук Ю.В. Вплив маси садивних бульб, площ та рівнів живлення на ріст і розвиток картоплі / Ю.В. Баранчук, М.Я. Молоцький // Картоплярство. – 2000. – Вип. 30. – С. 94-102.
 2. Баранчук Ю.В. Вплив маси садивних бульб, площ та рівнів живлення на структуру врожаю картоплі / Ю.В. Баранчук, М.Я. Молоцький // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб.наук. праць. – Біла Церква, 2001. – Вип. 15. – С. 15-22.
 3. Бондарчук А.А. Контроль якості насіннєвої картоплі/ А.А.Бондарчук, В.Я.Починок//Насінництво. – 2008. – №3 – С. 23-26.
 4. Бондарчук А.А. Наукові основи насінництва картоплі в Україні: Монографія / А.А. Бондарчук. – Біла Церква, 2010. – 400 с.
 5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2013 році. – Київ, 2013. – С.224-232.
 6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Доспехов Б.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 248–301.
 7. Картопля / За ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького. – Біла Церква, 2002. – Т. 1. – С.199-354.
 8. Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології: [Навчальний посібник] / О.М.Царенко, Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, С.М. Панченко. – Суми: Університетська книга, 2000. – 203 с.
 9. Куценко В.С. Картопля. Хвороби і шкідники / За ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького. – К., 2003. – Т. 2. – 240 с.
 10. Литовченко М.С. Вплив густоти садіння на врожай і якість картоплі / Литовченко М.С., Христю І.І. // Картоплярство. – Вип. 20. – К.: Урожай, 1989. – С. 48-49.
 11. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею. – Немішаєве: УААН, Інститут картоплярства, 2002. – 182 с.
 12. Молоцький М.Я. Вплив маси садивних бульб і кількості стебел у кущі на продуктивність картоплі / Молоцький М.Я., Разкевич М.П. // Вісник с.-г. наук. – М., 1983. – №9. – С.29-30.
 13. Осипчук А.А. Особливості сортів картоплі Інституту картоплярства НААНУ/А.А.Осипчук // Посібник українського хлібороба, 2010. – С.296-297.
 14. Погорілий С.О. Технологія вирощування картоплі в Лісостепу України:  Монографія / С.О. Погорілий, М.Я. Молоцький. – Біла Церква: БДАУ, 2007. – 164 с.
 15. Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови: ДСТУ 4013 – 2001. – [Чинний від 2002-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 12 с. (Національний стандарт України).
 16. Теслюк П.С. Насінництво картоплі / П.С.Теслюк, М.Я. Молоцький, М.Ю. Власенко. – Біла Церква, 2000. – 200 с.
 17. Шпаар Дитер. Выращивание картофеля / Дитер Шпаар, Петер Шуманн. – М., 1997. –234 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon baranchuk_1_2014.pdf411.72 КБ