Ви є тут

ВПЛИВ СОРТУ, СТРОКІВ, ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЄВИХ БУЛЬБ ЗА ГРЕБЕНЕВОГО СПОСОБУ НА ДРУЖНІСТЬ СХОДІВ РОСЛИН КАРТОПЛІ

Вивчено вплив застосування різних варіантів строків проведення сівби, глибини загортання насіннєвих бульб за гребеневого способу, сорту та їхньої взаємодії на дружність сходів рослин картоплі в умовах правобережного лісостепу україни. Встановлено, що кращі показники дружності сходів насіння у більшості років досліджень були на варіантах другого строку сівби (03-05 травня). Так, дружність сходів середньоранніх сортів за фактором А (строк садіння) складала 92,1 %, середньостиглих – 93,7 %, середньопізніх сортів – 93,9 %. Більшою мірою дружність сходів картоплі залежала від грунтово-кліматичних умов, строків посіву, частка якої у зміні цього показника становила 22,2-57,1 %, глибини загортання насіннєвих бульб – 27,3-43,1 %, та сортових особливостей досліджуваних сортів – 4,6-17,7 %, відповідно.
Ключові слова: картопля, сорт, строки садіння, глибина загортання бульб, схожість, дисперсійний аналіз.
 
Посилання: 
 1. Агроекологічні основи вирощування картоплі / В.М. Положенець, М.С. Чернілевський, Л.В. Немерицька [та ін.]. – К.: Світ, 2008. – 196 с.
 2.  Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х.: Основа, 2001. – 370 с.
 3. Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур / А.Ф. Гойчук, П.Г. Копитко, З.М. Грищаєнко та ін. // Біологічні науки та проблеми рослинництва. Уманський ДАУ. – Умань, 2003. – Спецвипуск. – С. 5-14.
 4. Ільчук Р.В. Рекомендації з вирощування картоплі у фермерських господарствах та на присадибних ділянках і городах / Р.В. Ільчук // Оброшино. – Львів, 2010. – 22 с.
 5. Колтунов, В.А. Ріст, розвиток і врожайність картоплі залежно від метеорологічних умов вирощування і строку садіння / В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, В.В. Бородай // Картоплярство. – К.: Аграрна наука, 2011. – Вип. 40. – С. 212-223.
 6. Кононученко В.В. Ринок картоплі в Україні: стан та проблеми / В.В. Кононученко, В.А. Сторожук // Картоплярство: міжвід. темат. наук. зб. – 2002. – Вип. 31. – С. 3–5.
 7. Моисейченко В.Ф. Основы научных исследований в агрономии / В.Ф. Моисейченко, М.Ф. Трифонова, А.Х. Завирюха. – М.: Колос, 1996. – 336 с.
 8. Рихлівський, І.П. Економічна ефективність вирощування картоплі за різних технологій в умовах південно-західного Лісостепу України / І.П. Рихлівський, В.С. Строяновський // Біоресурси і природокористування. Науковий журнал. – Т. 6, № 5-6. – 2014. – С. 68-71.
 9. Семенчук В.Г. Продуктивність сортів картоплі в умовах Південно-Західної частини України / В.Г. Семенчук // Картоплярство України. Наук. вироб. журнал. – К.: ТОВ «Інфо-принт». – 2014. – № 1-2(34-35). – С. 39-41.
 10.  Gebremedhin W. Potato variety development / W. Gebremedhin, G. Endale, B. Lemaga // Root and tuber crops: The untapped resources. – 2008. – Р. 15-32.
 11. Tekalign T. Growth and productivity of potato as influenced by cultivar and reproductive growth: I. Stomatal conductance, rate of transpiration, net photosynthesis, and dry matter production and allocation / T. Tekalign, P.S. Hammes //Scientia Horticulturae. – 2005. – Т. 105. – № 1. – Р. 13-27.
 12. Williams J.С.Е. Influence of variety and processing conditions on acrylamide levels in fried potato crisps / J.C.E. Wiliams // Food Chemistry. – 2005. – Т. 90. – № 4. – Р. 875-881.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon mualkovskiy_2_2017.pdf5.93 МБ