Ви є тут

Вплив різних видів абсорбенту та мульчувальних матеріалів на продуктивність і якість урожаю шпалерного огірка у Лісостепу України

У статті наведено трирічні дані про вплив різних видів абсорбенту та мульчувальних матеріалів на продуктивність огірка гібрида Беттіна за вирощування рослин на вертикальній шпалері в умовах Лісостепу України. Подано дані щодо проходження основних фенологічних фаз росту і розвитку рослин огірка, біометричних параметрів, урожайності та біохімічного складу плодів, кореляційного та дисперсійного аналізу одержаних результатів досліджень. Встановлено, що всі фази росту і розвитку рослин швидше відбувалися за мульчування ґрунту чорною поліетиленовою плівкою та чорним агроволокном із застосуванням різних видів абсорбенту. Порівняно з контролем, водоутримувальні гранули та гель на фоні застосування мульчувальних матеріалів сприяли збільшенню висоти головного стебла, формуванню більшої кількості листків на рослині та площі їх асиміляційної поверхні. Серед матеріалів для мульчування кращі результати були отримані у чорної плівки, а серед видів абсорбенту – у гелю. Найвищу товарну врожайність було одержано з варіантів мульчування ґрунту чорною поліетиленовою плівкою з використанням водоутримувальних гранул та гелю – відповідно 56,4 і 56,9 т/га. Найбільшу масу раннього врожаю забезпечив варіант мульчування чорною плівкою і внесення в грунт гелю – 35,9 т/га. Мульчувальні матеріали та різні види абсорбенту сприяли збільшенню товарності врожаю. Однак найбільша товарність була у варіанті мульчування чорною плівкою і застосування водоутримувальних гранул – 99,4 %. Під впливом мульчувальних матеріалів та різних видів абсорбенту змінювався біохімічний склад плодів огірка. Найбільший вміст сухої речовини був за мульчування чорною плівкою і застосування абсорбенту – 5,3 %. Найбільша цукристість плодів була у варіанті мульчування плівкою та використання абсорбента у вигляді гелю – 2,19 %. Вміст нітратів у плодах не перевищував максимально допустимого рівня. Однак найменший їх вміст був під агроволокном без абсорбенту – 52,0 мг/кг.
Ключові слова: огірок, гібрид, вертикальна шпалера, абсорбенти, мульчувальні матеріали, біометричні показники, урожайність, товарність плодів, якість врожаю.

 

Посилання: 
1. Ромащенко М.І. Рекомендації з технології вирощування культури огірка на опорній системі при краплинному зрошенні. Київ, 2003. 48 с.
2. Смагин А.В., Садовникова Н.Б. Влияние сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние почв легкого гранулометрического состава. М.: МАКС Пресс, 2009. 208 с.
3. Вплив водоутримуючих гранул на продуктивність гібридів огірка за шпалерної технології вирощування рослин в умовах Лісостепу України / Тернавський А.Г. та ін. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Харків: Плеяда, 2017. Вип. 63. С. 328-335.
4. Sannino A., Demitri C., Madaghiele M. Biodegradable cellulose-based hydrogels: Design and Applications. Materials (Basel). 2009, 2(2). P. 353-373. DOI: 10.3390/ ma2020353.
5. Kosterna E., Zaniewicz-Bajkowska A. The effect of AgroHydroGel and irrigation in celeriac yield and quality. Folia Horticulturae Annalis, 2012. 297 p.
6. Joo-Hwa Tay. Biogranulation Technologies for Wastewater Treatment: Microbial granules. Pergamon, 2006. 308 p.
7. Effect of application of modifed nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery / Polischuk V.V. et al. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(2). P. 113‒119. DOI: 10.15421/2018_317.
8. Biodegradable superabsorbent hydrogel increases water retention properties of growing media and plant growth / Montesano F. et al. Agriculture and Agricultural Science Procedia. Vol. 4, 2015. P. 451-458. DOI: 10.1016/j.aaspro.2015.03.052.
9. Ефективність вирощування розсади селери черешкової за застосування гідрогелю / Улянич О.І. та ін. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: Твори, 2019. Вип. 65. С. 50-57. DOI: 10.32717/0131-0062-2019-65-50-57.
10. Гамаюнова В.В., Туз М.С. Вплив біологічних препаратів та вологоутримуючих аграрних гідрогелей на продуктивність та азотфіксуючу здатність сортів гороху. Наукові доповіді НУБіП України. №4 (68), 2017. DOI: 10.31548/dopovidi2017.04.015.
11. Улянич О.І., Шевчук К.М. Особливості росту і розвитку та вплив абсорбентів на врожайність і якість овочевих рослин. Scientifc developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 666-684. DOI: 10.30525/978- 9934-588-73-0/2.15.
12. Чередниченко В.М. Якість врожаю капусти броколі та динаміка його надходження за застосування водоутримуючих гранул і мульчування ґрунту. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Харків: Плеяда, 2012. Вип. 58. С. 391-401.
13. The effect of plant mulches on soil moisture in vegetable cultivation / Zaniewicz-Bajkowska A. et al. EJPAU, 2012. Vol. 15, Issue 2.
14. Вітанов О.Д. Система заходів боротьби з бур’янами в посівах овочевих культур: Рекомендації. Харків: ІОБ УААН, 1998. 23 с.
15. Завьялова Т. Пропалывать или мульчировать? Сад и огород. 2004. №5. С. 2-4.
16. Стецишин П.О., Пиндус В.В., Рекуненко В.В. Основи органічного землеробства: навч. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2011. 552 с.
17. Книш В. Способи мульчування ґрунту. Роль синтетичної мульчі при вирощуванні перцю солодкого і кавуна. Овочівництво. 2016. №11.
18. Литвинов С.С. Энциклопедия овощеводства (термины, понятия, определения). М.: ГНУ ВНИИО, 2014. 812 с.
19. Hallidri, M. Comparison of the different mulching materials on the growth, yield and quality of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta Hortic, 2001. 559. P. 49-54. DOI: 10.17660/Acta Hortic.2001.559.3.
 20. Yaghi, T., Arslan, A., Naoum, F. Cucumber (Cucumis sativus L.) water use efciency (WUE) under plastic mulch and drip irrigation. Agricultural Water Management. Vol. 128, 2013. P 149-157. DOI: 10.1016/j.agwat.2013.06.002.
21. Nimah, M.N. Cucumber yield under regular defcit irrigation and mulching treatments. Acta Hortic, 2007. 731. P. 189-194. DOI: 10.17660/Acta Hortic.2007.731.25.
22. Сыч З., Пилипенко О. Агроволокно или обычная пленка? Огородник. 2004. №4. 10 с.
23. Румянцев С. Мульчирование - шаг к успеху. URL: http://www.stroitel.in.ua/news.
24. Біологічно активні речовини в рослинництві / Грицаєнко З.М. та ін. Київ: НІЧЛАВА, 2008. 352 с.
25. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. Харків: Основа, 2001. 369 с.
26. Лісовал А.П., Давиденко У.М., Мойсеєнко Б.М. Агрохімія: лабораторний практикум. К.: Вища школа, 1994. С. 165–170.
27. ДСТУ 3247-95. Огірки свіжі. Технічні умови. К.: Держстандарт України, 1995. 17 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ternavskiy_2_2021-157-165.pdf626.85 КБ