Ви є тут

ВПЛИВ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЮ КАРТОПЛІ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Встановлено, що в умовах Львівської області в середньому по сортах та строках садіння застосування біологічних препаратів (Фітоциду, Планризу, Діазофіту та ФМБ) сприяло підвищенню врожайності та товарності картоплі, збільшенню стандартної частини бульб. При цьому змінився склад нестандартної частини в результаті значного зменшення кількості дрібних, механічно пошкоджених та хворих бульб. Урожайність картоплі  перевищувала контроль у 1,3-1,7, а  кількість хворих бульб зменшилась в 2,1-5,4 рази. Серед досліджуваних концентрацій Планризу кращими виявились 2,0-2,5 л/га, а Планризу+Діазофіту+ФМБ – 2,5+0,2 +0,2 л/га. За строками садіння кращим виявився 1-й строк садіння у третій декаді квітня, за рахунок  меншої кількості бульб, пошкоджених хворобами.

Ключові слова: Solanum tuberosum L., мікробіологічні препарати, товарність, ураженість, стійкість.

Посилання: 
 1. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкринична,
  Т.М. Ковалевська, Т.М. Токманова. – К.: Аграрна думка, 2006. – 312 с.

2.   Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков /Б. В. Анисимов [та ін.]. –М.: Картофелевод, 2009.  –  272 с.

 1. Методические рекомендации по проведению исследований с картофелем.УААН, Немешаево, 2002. – 182 с.
 2. Курдиш І.К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми / І.К. Курдиш. – К.: Наукова думка, 2010. – 255 с.
 3. Биопрепараты в сельском хозяйстве //Методология и практика применения микроорганизмов в  растениеводстве и кормопроизводстве / Под ред. И.А. Тихоновича и Ю.В. Круглова. – М., 2005. – 154 с.
 4. Kiraly L. Plant resistance to pathogen infection: forms and mechanisms of innate and acquired resistance/ L. Kiraly,
  B. Barna, Z. Kiraly // J. Phytopathol., 2007. – Vol.155.– P. 385-396.
 5. Multi-strain Co-cultures Surpass Blends for Broad Spectrum Biological Control of Maladies of Potatoes in Storage / P.J. Slininger, D.A. Schisler, M.A. Shea-Andersh et all. //  Biocontrol Science and Technology. – 2010. –№ 20. – P. 763-786.
 6. Evaluation of biocontrol preparations and plant extracts for the control of Phytophthora infestans on potato leaves /
  D. Stephan, A. Schmitt, S. Martins Carvalho et all. // Eur. J. Plant Pathology, 2005. – V.112, № 3. – P. 235-246.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon borodai.pdf265.09 КБ