Ви є тут

Вміст основних хімічних елементів у плодах черешні різних строків достигання

Досліджено рівень біохімічного складу плодів черешні різних строків достигання. Встановлено, що вміст хімічних елементів у плодах черешні залежить від низки чинників. Насамперед це така особливість помологічного сорту як строк достигання плодів. Значний вплив на вміст хімічних речовин мають погодні умови під час формування та достигання плодів черешні. Виявлено, що серед всіх досліджуваних сортів найвищим вмістом сухих розчинних речовин характеризувався сорт Мелітопольська крапчаста. У групі пізньостиглих сортів спостерігається найменша різниця в титрованій кислотності плодів між сортами. Високий вміст органічних кислот зафіксовано для сорту Донецький угольок, а найменший – для сорту Бірюза. В середньому між сортами різних груп стиглості найбільший вміст органічних кислот відмічено для ранньостиглих, а найменший – для сортів пізнього строку достигання. Якщо розглядати усі досліджувані сорти загалом, у плодах середньостиглого сорту Альонушка вміст титрованих кислот був найвищим проти усіх інших сортів, найменшу кількість органічних кислот зафіксовано для пізньостиглого сорту Амазонка. Вміст цукрів у плодах пізньостиглих сортів черешні перевищував середні показники груп ранньостиглих і середньостиглих сортів. Найвищим вмістом вітаміну С характеризувався середньостиглий сорт Міраж, а найнижче значення цього компонента отримано у ранньостиглого сорту Мліївська жовта. Смакові якості та біохімічний склад плодових і ягідних культур значною мірою залежать від особливостей сорту та кліматичних умов вирощування. Максимальну дегустаційну оцінку отримали ранньостиглі сорти Дар Млієва і Зоряна. У групі середньостиглих сортів високою оцінкою характеризувався сорт Мелітопольська крапчаста, а серед пізньостиглих – сорт Бірюза.

Ключові слова: сорти черешні, сухі розчинні речовини, цукри, органічні кислоти, вітамін С, цукрово-кислотний коефіцієнт.

 

Посилання: 
1. Кіщак О., Кіщак Ю. Черешня: шукаємо істину. URL: http://www.agrotimes.net/joumals/arlicle/ehercslmy8- sluikaemo-istinu.
2. Кіщак О.А. Основи промислової культури черешні в Лісостепу України: монографія. Київ: Аграрна наука. 2017. 240 с. 3. Герасько Т.В., Вельчева Л.Г., Іванова І.Є. Вплив системи утримання грунтів в органічному саду на показники якості плодів черешні. Таврійський науковий вісник, 2019. Вип. 106. С. 15–20.
4. Характеристика сортов черешни, выращенной в ЦЧР России, по химическому составу плодов / Макаркина М.А. и др. Современное садоводство. 2013. № 5. 79 с.
5. Cultivar effect on the sweet cherry antioxidant and some chemical attributes / Skrzyński J. et al. Folia Horticulturae. 2016. 28 (1). Р. 95–102.
6. Sweet cherry (Prunus avium L.): Critical factors affecting the composition and shelf life / Wani A.A. et al. Food Packing and Shelf Life. 2014. 1. P. 86–99.
7. Толстолік Л. Біохімічний склад і технологічні властивості плодів елітних форм та сортів черешні. Нац. виробництво й економіка в умовах реформування: Стан і персп. іннов. розвитку та міжрегіон. інтегр.: зб. наук. праць 2 міжнар. наук.-практ. конф., 28.10.2016 (ПДАТУ), Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Крок, 2016. С. 64–65.
8. Ахматова З.П., Карданюк А.Р., Хакешева О.В. Технологическая оценка и экологическая безопасность косточковых плодовых культур. Оптимизация технолого-экономических параметров структуры агроценозов и регламентов возделывания плодовых культур и винограда. Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ. 2008. Т. 1. С. 192–196.
9. Шубенко Л.А. Оцінка сортів черешні різних строків достигання за основними господарськими ознаками. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. Центральне, 2018. 92 c.
10. Иванова Т.Г. Биохимические еособенности плодов нових сортов и перспективних гибридов черешни селекции ИОС УААН. Новые сорта и технологи возделывания плодовых и ягодных культур для садов интенсивного типа: тез. докл. на междунар. науч.-метод. конф. Орел. 80 с.
11. Попович В.П., Упир Л.В., Кисличенко В.С. Фітохімічне вивчення біологічно активних речовин ліпофільних фракцій вишні й черешні. Запорожский медицинский журнал. 2010. Т. 12, № 4. С. 87–89.
12. Уланчук В.С., Аніщенко Г.Ю. Споживчий ринок плодоягідної продукції: стан та перспективи розвитку. Вісник економічної науки України. 2011. № 1 (19). С. 156–161.
13. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: 1999. 608 с.
14. Характеристика сортов черешни, выращенной в ЦЧР России, по химическому составу плодов / Макаркина М.А. и др. Современное садоводство. 2013. 5. С. 79–85.
15. Polyphenols and volatiles in fruits of two sour cherry cultivars / Levaj B. et al. Food Tecnnol. Biotechnol. 2010. 48 (4). Р. 538–547.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon shubenko_1_2021.pdf499.14 КБ