Ви є тут

Урожайність та якість насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від сортових особливостей

 

У статті наведено результати досліджень з формуванню урожаю і якості насіння проса прутоподібного залежно від сортових особливостей. Експериментально доведено, що в умовах Правобережного Лісостепу України проходження фенологічних фаз росту та розвитку проса прутоподібного залежало як від сортових особливостей (груп стиглості сортів), так і від кількості ефективних температур. Від проходження фенологічних фаз росту та розвитку, за яких умов, особливо фази цвітіння та формування насіння, залежали урожайність та якість культури. У середньому за три роки, ранні та пізньостиглі сорти мали достовірно нижчу урожайність насіння, порівняно з іншими сортозразками. Значно більшу урожайність насіння мали ранньостиглі, середньоранні та середньопізні сортозразки. Найнижча урожайність була в дуже раннього сортозразка Дакота – 88,3 кг/га. Урожайність дуже пізніх сортозразків – Інденпенденс, Канлоу та Лядівське становила, відповідно – 89,7, 88,3 та 99,4 кг/га. За дослідження чинників, які впливають на урожайність насіння встановлено, що вплив чинника сорт був найбільшим і становив 61,1 %, а чинника умови вирощування був меншим – 11,9 %. Енергія проростання та схожість насіння, так як і його урожайність, залежали від груп стиглості сортозразків. Найвищі показники якості мали сорти дуже ранній, ранньостиглі та середньостиглі, достовірної різниці залежно від сортових особливостей не виявлено. Сорти середньопізні мали достовірно нижчі показники якості і найнижча якість – дуже пізнього сорту Канлоу. За дослідження чинників, які впливають на якість насіння встановлено, що вплив чинника умови року на енергію проростання та схожість був найбільшим і становив 37,6–48 %, чинника сорт, відповідно 33,8 та 30 %. З’ясовано, що чим сорт більш пізньої групи стиглості, тим більша йому потрібна сума ефективних температур і, відповідно – довший термін настання фенологічних фаз росту і розвитку культури, що впливає на особливості формування та дозрівання насіння і, відповідно – на його якість та урожайність. Сорти середньопізні мали достовірно нижчі показники якості і найнижчі – вони були в дуже пізнього сорту. Середньопізні, пізні та дуже пізні сорти біологічно не дозрівають, що позначається на якості насіння – схожість якого дуже низька.

Ключові слова: сортозразки, групи стиглості, енергія проростання, схожість, фенологічні фази росту та розвитку.

 

Посилання: 
1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Промислова теплотехніка. 2017. Т. 39. № 2. С. 60–64.
2. Доронін А.В. Формування конкурентоспроможності альтернативних видів пального в контексті стратегії розвитку АПК України. Зб. наук. праць ІБКіЦБ. Київ, 2013. Вип. 19. С. 181-187.
3. Biomass-derived aviation fuels: Challenges and perspective / M. Wang et al. Prog. Energy Combust. Sci. 2019. 74. P. 31–49.
4. Щербакова Т.О., Рахметов Д.Б. Особливості будови пагонів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу та Поліссі України. Plant Varieties Studying and protection. 2017. Т. 13. № 1. С. 85-88.
5. Wolf D.D., Fiske D.A. Plantiong and managing switchgrass for forage, wildlife, and conservation. Viginia Cooperative Extension. P. 418–013. URL: http://pubs.ext.vt.edu/418/418-013/418-013_pdf.pdf.
6. The development and current status of perennial rhizomatous grasses as energy crops in the US and Europe / I. Lewandowskia et al. Biomass and Bioenergy. 2003. 25. P. 335–361.
7. Nuclear DNA content and chromosome numbers in switchgrass / K. Lu et al. Great Plains Research: J. Nat. Soc. Sci. 1998. 8. P. 269-280.
8. Secter B. Plentiful switchgrass emerges as breakthrough biofuel. The San Diego Union-Tribune. 2008. Р. 5-24.
9. Exploring Potential U.S. / C. Gunderson et al. Switchgrass Production for Lignocellulosic Ethanol. 2008. DOI: 10.2172/936551.
10. Vogel K.P. Switchgrass / L.E. Moser, B.L. Burson, L.E. Sollenberger, editors. Warm-season (C4) Grasses. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, Madison. WI. 2004. P. 561-588.
11. Switchgrass Seed Quality. Switchgrass / R. Samson et al. Agronomy. Ontario, 2016. P. 20– 22. URL: https://www.agrireseau.net/documents/ Document_93992.pdf
12. Elmore S.J., Lee D., Vogel K.P. Chloroplast DNA variations in Panicium virgatum L. Proc. Am. Forage Grassland Council. 1993. P. 216–219.
13. Wolter Elbersen. Switchgrass foe biomass: Bibliography and management practices Draft document FAIR 5-CT97-3701: Switchgrass (Panicum virgatum L.) as an alternative energy crop in Europe. Initiation of a productivity network. ATO-DLO, Wageningen. 1998. 22 р.
14. Кулик М.І., Юрченко С.О. Формування продуктивності інтродукованого в центральній частині України Panicum virgatum L. (проса лозоподібного). Фактори експериментальної еволюції організмів. 2014. Т. 14. С. 160-164.
15. Seepaul R., Macoon B., Reddy K. Raja, Baldwin B. Switchgrass (Panicum virgatum L.) Intraspecifc Variation and Thermotolerance Classifcation Using in Vitro Seed Germination Assay. American Journal of Plant Sciences. Vol. 2. No 2. 2011. P. 134–147. DOI: 10.4236/ajps.2011.22015
16. Визначення схожості насіння проса прутоподібного (свічграсу) Panicum virgatum L.: методичні рекомендації / В.А. Доронін та ін. Київ: ІБКІЦБ НААН, 2015. 10 с.
17. Fisher R.A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.
18. Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0. URL: http://www.statsoft.ru/.
19. Глеваський І.В. Буряківництво. Київ: Вища школа, 1991. С. 278–280.
20. Агропрогноз: активні та ефективні температури для сільгоспкультур. URL: https://kurkul. com/blog/690-agropogoda-rozrahovuyemo-aktivni-taefektivni-temperaturi-dlya-silgospkultur.
21. Moser L.E., Vogel K.P. Switchgrass, Big Blustem, and Indiangrass. In: An introduction to grassland agriculture. Ames, IA: Iowa University Press, 1995. Vol. 1. P. 409-420.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon dryga_1-2023.pdf854.77 КБ