Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Доведено, що існує стабільний дефіцит вологи впродовж переважної частини вегетації соняшнику. Коефіцієнт зволоження в середньому становить 0,27, що за класифікацією Н.М. Іванова зона Південного Степу належить до напівпустелі. Через збільшення дефіциту вологи та зниження водоспоживання за останні роки, врожаї соняшнику є нестабільними,  коефіцієнт варіації врожайності становить Cv=18,7 %. Встановлена тісна позитивна кореляція між агрометеорологічними показниками та врожайністю соняшнику. Одним з визначальних чинників формування врожайності соняшнику  є мінімальна відносна  вологість  повітря у період цвітіння, частка участі чинника складає  54 %.
Ключові слова: урожайність соняшнику, агрометеорологічні умови, випаровуваність, коефіцієнт зволоження, регресійна модель врожайності.

 

Посилання: 
 1. Рослинництво України 2016 / Статистичний збірник. – К., 2017. – 166 с.
 2. Олійні культури в Україні: навч. посіб. / Гаврилюк М.М., Салатенко В.Н., Чехов А.В., Федорчук М.І. За ред. В.Н. Салатенко. – К.: Основа, 2008. – 420 с.
 3. Возобновляемые растительные ресурсы: монография / Шпаар Д., Драгер Д., Каленська С., Рахметов Д. – Санкт-Петербург-Пушкин, 2006.–Т.1. – 415 с.
 4. Productivity and energy value of spring oilseed crops under conditions of forest-steppe of Ukraine / Kalenska S., Rakhme-
  tov D., Iunik A. et al. // Rural development: International scientific conference, Kaunas, 2011. – V. 5. – Book 1. – P. 336- 340.
 5. Soil and Carbon climate change / Research Roundup. – V.54(6). – 2009. – 8 p. Режим доступу: http://www.soils.org
 6. Вожегова Р.А. Стан і перспективи розвитку водних меліорацій у Південному Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько, С.В. Коковіхін // Зрошуване землеробство (міжвідомчий тематичний науковий збірник). – 2012. – Вип. 57. – С. 21-30.
 7. Климко О.Г. Застосування економіко-математичного моделювання до рівня врожайності сільськогосподарських культур / О.Г. Климко, Н.П. Федченко // Економіка і регіон. – 2015. – №3(52). – С. 127-132.
 8. Иванов Н.Н. Показатель биологической эффективности климата / Н.Н. Иванов // Изв. Всесоюз. геогр. oб-ва. – 1962. – Т. 94. – Вып. 1. – С. 65-70.
 9. Методы расчета водных балансов. Международное руководство по исследованиям и практике / Под ред. А.А. Соколовой и Т.Г. Чапмена. – Л.: Гидрометиздат, 1976.  – 120 с.
 10. Гальченко Н.М. Вплив кліматичних показників на отримання сходів багаторічних трав у південному регіоні / Н.М. Гальченко, А.Г. Желтова // Зрошуване землеробство. – 2010. – Вип. 53. – С. 380-384.
 11. Дослідна справа в агрономії / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін. – Харків: Майдан, 2016. – Книга 1. – 300 с.
 12. Дослідна справа в агрономії: Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / А.О. Рожков, С.М. Каленська, Л.М. Пузік та ін. – Харків, 2016. – Книга 2. – 298 с.
 13. Лозовський О.М. Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі  України /  О.М. Лозовський // Економічний форум. – №3. – 2016. – С. 43-50. 
 14. Адаптивная селекция. Теория и технология на современном этапе: монография / [П. П. Литун, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, В. Р. Коломацкая]. – Х.: Магда LTD, 2007. – 264 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon eremenko_2_2017.pdf5.9 МБ