Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПРОСА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ

В умовах Правобережного Лісостепу ефективність капіталовкладень в технологію насінницьких посівів проса забезпечує внесення повного мінерального добрива нормою N60P60K60 в поєднанні з сівбою не пізніше другої декади травня звичайним рядковим способом і нормою висіву 3,5 млн шт. схожих насінин/га. За необхідності перенесення строків сівби на більш пізні терміни більшу прибутковість забезпечує широкорядна сівба з нормою висіву 2,0-2,5 млн шт. схожих насінин/га. Використання роздільного обмолоту насіннєвих посівів за настання стиглості у 65-70 % насіння у волоті з тривалістю підсушування валків не більше шести діб, дозволить отримати максимальний сукупний дохід. Прямий обмолот доцільний тільки при перестої посівів до 85-90 % зрілого насіння у волоті з подальшим його використанням на продовольчі та кормові цілі.

Ключові слова: просо, насіння, урожайність, материнські посіви, посіви першого насіннєвого потомства, економічна ефективність.

Посилання: 
  1. Бєлєніхіна А. В. Виробництво проса: підсумки та перспективи, поширення і властивості / А. В. Бєлєніхіна,
    В. М. Костромітін // Агробізнес сьогодні. – К., 2012. – Вип. 19. – С. 37–38.
  2. Нісходовська О.Ю. Фінансово-економічні показники виробництва круп’яних культур / О. Ю. Нісходовська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 154–161.
  3. Процив С. Украинский рынок проса: когда результаты не оправдывают ожидания (2011/2012/2013 МГ) / С. Процив // АПК-Информ. – 2012. – Режим доступу з екрану: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1010122#.Usa4e7Tf8RI.
  4. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур / Каленська С. М., Новицька Н. В., Жемойда В. Л. [та ін.] ; за ред. С. М. Каленської. – Вінниця: ФОП Данилюк, 2011. – 320 с.
  5. Саблук П. Т. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: Теорія, методологія, практика / За ред. П.Т. Саблука, Ю.Ф. Мельника, М.В. Зубця [та ін.]. – У двох томах. Т.1. Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. – К.: ННЦ ІАЄ, 2008. – 697 с.
  6. Економіка сільського господарства: навч. посібник / В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий [та ін.] ; за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори. – К.: Каравела, 2012. – 280 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon poltorecky.pdf363.51 КБ