Ви є тут

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО КОМПАНІЇ КВС В УМОВАХ ФГ «РАСАВСЬКЕ» КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Наведено результати досліджень зміни технологічних якостей коренеплодів зарубіжних гібридів буряків цукрових компанії КВС під впливом довготривалого зберігання та економічну ефективність технології їх вирощування. Проведені дослідження особливо актуальні у зв’язку з недостатньо вивченими питаннями змін технологічних якостей коренеплодів новітніх зарубіжних гібридів під час їх зберігання в кагатах на полі або на цукровому заводі.

Розрахунки економічної ефективності вирощування зарубіжних гібридів буряка цукрового дали змогу вибрати найбільш конкуренто вигідні гібриди компанії КВС в ґрунтово-кліматичних умовах конкретного господарства.

Найбільшою стабільністю показників технологічних якостей коренеплодів під впливом тривалого зберігання та найвищими показниками економічної ефективності в досліді характеризувався гібрид Альона, а найвищою врожайністю коренеплодів характеризувався гібрид Дарія.

Подальші дослідження продуктивності гібридів буряка цукрового зарубіжної селекції, порівняно з вітчизняними гібридами, з урахуванням особливостей формування врожаю, фізіології рослин та стійкості до хвороб дадуть змогу чітко встановити їх адаптивність до умов Правобережного Лісостепу України.

Ключові слова: буряк цукровий, гібриди, продуктивність, урожайність, цукристість, технологічні якості, прибуток, рівень рентабельності.

 

Посилання: 
1. Мацебера А.Г., Маласай В.М. Насіння цукрових буряків. Ніжин: Видавництво «Аспект – Поліграф», 2007. 179 с.
2. Глеваський В.І. Продуктивність коренеплодів гібридів цукрових буряків вітчизняної, іноземної та спільної селекції. Агробіологія. 2014. № 2 (113). С. 34–39.
3. Карпук Л.М. Формування продуктивності буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів вирощування. Агробіологія. 2013. № 11 (104). С. 60–64.
4. Шпаар Д. Цукрові буряки. Київ, 2005. 335 с.
5. Роїк М.В., Ермантраут Е.Р. Продуктивність гібридів нового покоління. Цукрові буряки. 2002. № 3. С. 18–19.
6. Пиркін В.І. Економічні проблеми виробництва цукрових буряків. Цукрові буряки. 2001. № 2. С. 5–6.
7. Пиркін В.І. Щодо ефективності виробництва цукрових буряків. Цукрові буряки. 2006. № 4. С. 4, 21.
8. Ермантраут Е.Р., Умрихін Н.Л. Вплив фонів живлення та строків збирання на продуктивність ЧС гібридів. Цукрові буряки. 2006. № 6. С. 18–19.
9. Ермантраут Е.Р., Зацерковна Н.С. Екологічна оцінка нових ЧС гібридів цукрових буряків в умовах Лісостепу України. Цукрові буряки. 2015. № 2. С. 7–9.
10. Лейбович А.С., Борисов Д.В., Борисова Т.О., Борисова Л.В., Шмарко Л.П. Нові гібриди буряків цукрових та методика їх селекції. Цукрові буряки. 2013. № 2. С. 6–7.
11. Коровко І.І. Екологічна пластичність і стабільність нових гібридів цукрових буряків. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин: науково-практичний журнал. К. №3 (32). 2016. С. 91–96.
12. Калініченко О.В. Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків. Цукрові буряки: журнал буряківників і цукровиробників України. К. №6 (96). 2013. С. 8–10.
13. Доронін В.А., Бусол М.В., Мусієнко А.А., Дронова Г.В., Бідуля К.Г., Дігтяр Н.Г. Підсумки та перспективи досліджень з насіннєзнавства цукрових буряків. ЗНП ІЦБ. К.: Аграрна наука, 1997. С. 108–121.
14. Доронін В.А. Еколого-економічні аспекти вирощування насіння цукрових буряків в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук. досліджень. Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. Вип. 84. С. 197–207.
15. Ярчук М.М. Про підсумки роботи бурякоцукрової галузі України в 2007 році. Цукор України: науково-практичний галузевий журнал. К. №1 (55). 2008. С. 2–7.
16. Сінченко В.М., Пиркін В.І. Управління процесами біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків. Цукрові буряки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. К. №3 (93). 2013. С. 6–13.
17. Борисюк В.А., Кляченко В.И., Синченко В.Н. Морфологические и технологические показатели коренеплодов. Сахарная свекла. 1990, №2. С. 29–31.
18. A. Philip Draycott. Sugar beet. Wiley-Blackwell, 2006. P. 221–280.
19. Becker C., Hesse F. Bor – und Manganmangel. Zuckerrübe. 2004. № 3. P. 118–120.
20. Lalonde S., Boles E., Hellman H. The dual function of sugar carriers: transport and sugar sensing. Plant Cell. 1999. Vol. 11. № 4. P. 707–726.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gorodetskiy_2_2018.pdf183.11 КБ