Ви є тут

Складові фотосинтетичної діяльності дерев сортів черешні в умовах Правобережного Лісостепу України

У статті наведено результати досліджень фотосинтетичної діяльності дерев сортів черешні. Метою досліджень було вивчення морфологічних, ростових та біохімічних особливостей листяного покриву дерев черешні залежно від строків достигання плодів. У результаті спостережень, аналізування та лабораторних досліджень визначено морфологічні та біохімічні особливості однорічних приростів дерев, загальну листкову поверхню та вміст зелених пігментів у листі, як одних із головних показників фотосинтетичного потенціалу плодових дерев. Встановлено, що найбільшою сумарною довжиною однорічних приростів серед ранньостиглих сортів характеризувався Дар Млієва, серед середньостиглих – сорт Мелітопольська крапчаста, серед пізньостиглих – сорт Дрогана жовта. Найбільшою середньою довжиною пагонів характеризувалися дерева сорту Аборигенка, а найменшою – Міраж. Кількість пагонів на дереві та активність річних приростів складають пагоноутворювальну здатність, за отриманими даними сорти черешні поділено на групи: із високим ступенем пагоноутворення – Дар Млієва, Зоряна, Міраж, Мелітопольська крапчаста і Дрогана жовта; середнім –Мліївська жовта, Аборигенка, Меотіда, Амазонка та низьким – сорти Альонушка, Бірюза, Донецький угольок. На активність проходження процесів фотосинтезу і продуктивність насаджень у 6–8-річному віці негативно вплинула невисока площа листяного покриву насаджень черешні – 14–35 % від оптимальної. Вміст хлорофілу у листках значною мірою залежав від особливостей помологічного сорту, тимчасом від строку достигання плодів залежності не виявлено. За вмістом у листі пігментів фотосинтезу каратиноїдів, хлорофілу а, b, а також суми хлорофілів а+b вигідно вирізнялися сорти черешні середнього строку достигання Міраж та Меотіда. Вміст цих показників перевищував у середньому на 25 % показники інших досліджуваних сортів.
Ключові слова: черешня, фотосинтез, загальна листкова поверхня, довжина однорічних приростів, вміст хлорофілу.

 

Посилання: 
1. Технологічні аспекти створення інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу України / О.А. Кіщак та ін. Вісник аграрної науки. 2020, № 3 (804). С. 27–37. DOI: 10.31073/agrovisnyk202003-04
2. Yavorska N., Vorobets N. Photosynthetic pigments in shoots of Vaccinium corymbosum L. (cv. Elliott). Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2019. P. 93–100.
3. Handbook of Plant Breeding / Kappel F. et al. Cherry. 2012. Vol. 8. P. 459–504. DOI: 10.1007/978-1- 4419-0763-9-13
4. Features of growth processes of sweet cherry trees of various ripening terms in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine / Shubenko L. et al. Scientifc Horizons. 2021. 24 (7). P. 61–67. DOI: 10.48077/scihor.24(7).2021.61-67
5. Balmer M. Excursion report: sweet cherry growing in Australia. Erwerbs-Obstbau. 2015. Vol. 57 (3). P. 107–111. DOI: 10.1007/s10341-015-0237-7
6. Bujdoso G., Hrotko K. Performance of three Hungarian early sweet cherry cultivars on some novel bred rootstocks. Acta Horticulturae. 2016. Issue 1139. P. 153–158. DOI: 10.17660/ActaHortic. 2016.1139.27
7. Meland M., Froynes O., Kaiser C. High tunnel production systems improve yields and fruit size of sweet cherry. Acta Horticulturae. 2017. Issue 1161. P. 117–124. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1161.20
8. Improving Fruit Coloration, Quality Attributes, and Phenolics Content in ‘Rainier’ and ‘Bing’ Cherries by Gibberellic Acid Combined with Homobrassinolide / Li M. et al. Journal of plant growth regulation. 2019. № 11. Р. 25–28. DOI: 10.1007/s00344-019-10049-4
9. Grandi M., Lugli S. Effects of rootstock and training system on fruit quality of new sweet cherry cultivars. Acta Horticulturae. 2017. Issue 1161. Р. 133– 135. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1161.22
10. Yielding and fruit quality of elected sweet cherry (Prunus avium) Cultivars in the conditions of Central Poland / Szpadzik E. et al. Acta Scientiarum. 2019. Issue 18 (3). Р. 117–126. DOI: 10.24326/ asphc2019.3.11
11. Присяжнюк О.І., Коровко І.І. Динаміка вмісту хлорофілів у листках цукрових буряків. Новітні агротехнології. 2015. 3. С. 11–12. DOI: 10.21498/na.1(3).2015.118908
12. Dwarfng rootstocks and training systems affect initial growth, cropping and nutrition in ‘Skeena’ sweet cherry / Neilsen D. et al. Acta Horticulturae. 2016. Issue 1130. Р. 199–205. DOI: 10.17660/ActaHortic 1130.29
13. Applicability of new training systems for sweet cherry in Turkey / Soysal D. et al. Turkish j. of agriculture and forestry. 2019. Issue 43(3). P. 318–325. DOI: 10.3906/tar-1808-104
14. Cherry training systems / Long L. et al. A Pacifc Northwest Extension Publication. Oregon State University. 2015. 63 p.
15. Musacchi S., Gagliardi F., Serra S. New Training Systems for High-density Planting of Sweet Cherry. Horticultural Science. 2015. Issue 50 (1).
16. Bosa K., Jadczuk-Tobjasz, E., Kalaji M.H. Photosynthetic productivity of pear trees grown on different rootstocks. Annali Di Botanica. 2016. 6. P. 69–75. DOI: 10.4462/annbotrm-13172
17. Вміст основних хімічних елементів у плодах черешні різних строків достигання / Шубенко Л.А. та ін. Агробіологія: збірник наукових праць. № 1 (162) 2021. Біла Церква: БНАУ, 2021. С. 168–174. DOI: 10.33245/2310-9270-2021-163-1-173-179
18. Яворська Н.Й., Воробець Н.М. Вміст хлорофілів і каротиноїдів у пагонах лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Біологія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 3-4 (80). C. 33–39. DOI: 10.25128/2078-2357.20.3-4.5
19. Yakovenko R., Kopytko P., Pelekhatyi V. The content of chlorophyll and nutrients in apple leaves depending on longterm fertiliser. Scientifc Horizons. 2021. 24(2). P. 93–98. DOI: 10.48077/ scihor.24(2).2021.93-98
20. Phytopigments, poline, chlorophyll sndex, yield and leaf nitrogen as impacted by rootstock, training system, and girdling in “Aztec Fuji” apple / Fallahi E. et al. American Journal of Plant Sciences. 2019. 10(9). P. 1583–1598. DOI: 10.4236/ajps.2019.109112.
21. Havrylіuk, O., Kondratenko, T. Specifc of the Assimilation Surface of Columnar Apple-Tree. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2019. (3). P. 57–65.
22. Кондратенко П.В., Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. К.: Аграрна наука, 1996. 96 с.
23. Гаврилюк О., Кондратенко Т. Структурно-функціональний стан листків колоноподібних сортів яблуні в умовах Київщини. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. (2(84). DOI: 10.31548/dopovidi2020.02.013

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon shubenko_2022-1-137-144.pdf439.49 КБ