Ви є тут

СЕЛЕКЦІЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ КОРЕНЕПЛОДУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Метою дослідження було створення нових вихідних матеріалів буряків із покращеною овально-конічною формою коренеплоду, більшою масою та вмістом цукру для формування високоврожайних гібридів. За результатами досліджень з покращення форми коренеплодів шляхом гібридизації цукрових буряків з кормовими доведено, що кормові за однакових агрокліматичних умов можуть удвічі перевищувати цукрові за врожайністю. Для передачі ознаки «форма коренеплоду» недостатньо одного схрещування з рослинами-носіями генів, що контролюють округлість форми, оскільки добір рослин в F2 не перевищує 3 %, тому необхідно проводити додаткові бекросні схрещування. Наведено оцінку вихідних форм буряків за елементами продуктивності для гібридизації: урожайність зразків-реципієнтів цукрових буряків становила 39,7–51,1 т/га, донора сорту кормових буряків – 60,5 т/га.
У гібридних потомствах коренеплоди за формою варіювали від веретеноподібної до овально-конічної. Відібрано коренеплоди гібридних зразків овально- і ширококонічної форми, які переважали за продуктивністю вихідні форми: за урожайністю – на 3,2–20,8 %, за цукристістю – на 1,0–3,5 %. Зважаючи на те, що різні форми коренеплодів буряків відрізняються між собою за продуктивністю, є необхідність передати схрещуваннями форму коренеплодів від кормових як більш урожайних до цукрових буряків. Відмічено, що зразок В11360-68 /Біамяра F2 з найвищою масою коренеплоду (780 г) мав найвищу площу листкової поверхні – 1,2 м2. Урожайність становила 104,8 і 103,5 % за вмістом цукру від вихідної форми. У другому поколінні отримано 45,5–59,0 % коренеплодів буряків з овально- і ширококонічною формою та підвищеною на 3,2–20,8 % урожайністю порівняно з вихідними формами. Колекцію селекційних матеріалів Верхняцької ДСС поповнено гібридним зразком овально-конічної і трьома зразками ширококонічної форми з гладенькою поверхнею коренеплодів, що мали менше виражену ортостиху і характеризувалися високою масою коренеплодів.

Ключові слова: цукровий буряк, кормовий буряк, урожайність, форма коренеплоду, схрещування, добір.

 

Посилання: 
 1. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Напрями, методи та стратегія розвитку селекції. Цукрові буряки. № 6, 2015. С. 7–9.
 2. Royik M.V., Korneyeva M.O. Root shape as important ecological breeding character of sugar beet. International Workshop of Efficiency and Waste Management in Beet Sugar Production. Kyiv. 1994. P. 121–123.
 3. Дубчак О.В., Андрєєва Л.С., Вакуленко П.І., Корнєєва М.О. Створення цукрових буряків нового покоління. Зб. наук. пр. ІБКіЦБ, Вип. № 23. 2015. С. 90–96
 4. Дубчак О.В. Створення експериментальних гібридів кормових буряків на стерильній основі та оцінка їх продуктивності. Зб. наук. праць. Біла Церква: БНАУ МАПУ, 2010. 3(74). С. 43–46.
 5. Роїк М.В., Орлов С.Д., Джигіріс Л.А., Шараєнко О.С. Нові методи створення компонентів гібридів кормових буряків на ЧС основі. Зб. наук. праць ІЦБ. Київ: ІЦБ УААН, 2005. 8. С. 238–243.
 6. Kajanus B. Uber die Vererbungsweise gewisser Varkmalle der Beta und Brassica-Ruben. Z. fur Pflanzenzuchtung. 1913. 2. P. 125–186.
 7. Jadewing E., Ossenkop A., Gram N. Sorteneinfluss and den Erdanhang. Zuckerrube. 2005. 6. P. 309–311.
 8. Перетятько В.Г., Борівський І.М. Селекція на удосконалення форми і розмірів коренеплодів. Цукрові буряки. 2002. 3. С. 16–21.
 9. Роїк М.В., Зуєв М.М., Борисюк В.О. Про морфологічні ознаки рослин цукрових буряків та їх вплив на продуктивність і якість механізованого збирання. Зб. наук. пр. ІЦБ. 2000. 2. Київ: Дума. С. 148–166.
 10. Костогриз Л.А. Успадковування форми коренеплодів у гібридних рослин буряків. Цукрові буряки. 2010. № 5. С. 5–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2010_5_3.
 11. Буренин В.И., Пивоваров В.Ф. Свекла. СПб.: ВИР, 1998. 215 с.
 12. Даньков В.Я. Морфологічні ознаки коренеплоду. Основи буряківництва та насінництва. Чернівці, 2004. С. 70–77.
 13. Мазлумов А.Л. О форме корня сахарной свеклы. Бюллетень сахаротреста. 1926. 11. С. 8–42.
 14. Корнєєва М.О., Тимчишин С.М., Тимчишин Л.С. Продуктивність і комбінаційна здатність компонентів цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва біопалива. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. № 86. Вінниця, 2018. С. 67–70.
 15. Методика исследований по сахарной свекле. Киев: ВНИС, 1988. 292 с.
 16. Дубровна О.В., Лялько І.І., Тищенко О.М. Генетика якісних ознак буряків. Київ: Лотос, 2010. 246 с.
 17. Костогриз Л.А. Добір за морфологічними ознаками для створення вихідних матеріалів цукрових буряків з округлою формою коренеплоду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України. Київ, 2010. 19 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon krotuk_2_2019.pdf (69)564.04 КБ