Ви є тут

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ І СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, НОВОЇ БІОСФЕРНОЇ ПАРАДИГМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЗАКОНУ НООСФЕРИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Висвітлено сучасне наукове осмислення змісту родючості ґрунту і систем землеробства у контексті сталого розвитку людства, нової біосферної парадигми природокористування і закону ноосфери В.І. Вернадського. Обґрунтована необхідність розробки і впровадження адаптивно-ландшафтних систем землеробства, безальтернативність інтенсифікації і екологізації аграрного сектору економіки в Україні. Зосереджено увагу на економічному і екологічному аспектах розвитку землеробської галузі. Вказано на необхідність дотримання принципів раціонального природокористування, законів і правил екології, досягнення гармонії між виробничими і екологічними функціями агроландшафту.

Ключові слова: родючість ґрунту, системи землеробства, біосфера, парадигма природокористування, закон ноосфери, інтенсифікація, екологія, агроландшафт.

Посилання: 

1.  Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін; За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

2.  Глазовский Н.Ф. Десять лет после Рио – итоги и перспективы перехода на устойчивое развитие // Известия РАН. – Сер. геогр. – 2003. – №1. – С. 5-19.

3.  Глазовский Н.Ф. Есть ли будущее у человечества / Н.Ф. Глазовский // Природа. – 2006. –№8. – С. 63-64.

4.  Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь / В.В. Докучаев [5-е издание в пользу пострадавших от неурожая]. – С.-Петербург: Типография Е. Евдокимова, 1892. – 96 с.

5.  Вернадский В.И. Биосфера / В.И. Вернадский. – М.: Мысль, 1967. –376 с.

6.  Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая, 1994. – 357 с.

7.  Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов / В.И. Кирюшин. – М.: КолосС, 2011. – 443 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_2_2014.pdf (74)231.13 КБ