Ви є тут

ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА УМОВ ЗАСОЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТУ СТИМПО

Сольовий стрес негативно діє на ранні етапи онтогенезу рослин. Для подолання негативних наслідків дії стресу перспективним є використання біопрепаратів. Метою роботи було виявити реакцію озимої пшениці в умовах сульфатного, хлоридного та карбонатного засолення та вплив препарату Стимпо на рослину за різної сили дії стресу.
Дослідження проводили з використанням насіння озимої пшениці сорту Зіра. Проведена обробка насіння біо-препаратом в рекомендованій виробником дозі. У ході досліду визначали енергію проростання та лабораторну  схожість насіння, довжину проростків та кореневої системи, суху масу проростків та коренів озимої пшениці.
Показано, що біопрепарат Стимпо позитивно впливає на ранні етапи розвитку озимої пшениці. Так на сольовому фоні він сприяв збільшенню лабораторної схожості в 1,02-1,83 рази та енергії проростання в 1,03-1,53 рази залежно від типу засолення. Підвищив силу росту проростків у середньому на 11,6-51,2 % та коренів на 7,4-51,5 %, а також накопичення сухої речовини порівняно з рослинами пророщеними на середовищі з відповідним типом засолення. Перспективним є проведення подальших досліджень з вивчення впливу препарату Стимпо на адаптацію рослин за різної сили дії стресу та його вплив на продуктивність озимої пшениці.
Ключові слова: біопрепарати, Стимпо, озима пшениця, засолення, стрес, стимуляція.
 
Посилання: 
  1. Бовсуновський О.М. Озима пшениця та цивілізаційний процес / О.М. Бовсуновський, М.О. Шепеля, С.О. Чорний // Посібник українського хлібороба. Науково-практичний щорічник. – Київ. – 2008. – С. 104-108.
  2. Буга Н.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Н.Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2(164). – С. 117-125.
  3. Башков А.С. Влияние ризоагрина и других биопрепаратов на урожайность и качество продукции яровой пшеницы [Текст] / А.С. Башков // Научное обеспечение развития АПК в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2011. – T.I. – С. 3-9.
  4. Жемела Г.П. Вплив агроекологічних факторів на ріст пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів [Текст] / Г.П. Жемела, Д.М. Шевніков // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 2. – С. 15-18.
  5. Конончук О.Б. Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо [Текст] / О.Б. Конончук, С.В. Пида, С.П. Пономаренко // Агробіологія. – № 9(96). – 2012. – С. 103-107.
  6. Конончук О.Б. Продуктивність картоплі за передпосівної обробки протруйником Актара і біорегулятором Стимпо [Текст] / О.Б. Конончук // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – T.I. – С. 3-9.
  7. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (с зменениями N 1, 2) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/gost-12038-84

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon evstafieva_2_2017.pdf5.95 МБ