Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ В УМОВАХ НВЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

Наведені результати досліджень ранньостиглих сортів картоплі в умовах Центральної частини Лісостепу України. Матеріалом для проведення досліджень була еліта ранніх сортів картоплі: Серпанок (st.), Повінь N, Тирас, Подолянка, Глазурна.
Зокрема, подані дані щодо настання фенологічних фаз росту і розвитку рослин, густоти стеблостою, площі листкової поверхні та урожайності насаджень картоплі різних сортів, а також дані дисперсійного аналізу. Відмічено, що максимальна тривалість вегетації в середньому за два роки була в сортів Тирас та Глазурна, порівняно з іншими сортами. В середньому за два роки зафіксовано вищі показники густоти стеблостою в усіх дослідних сортів, порівняно із сортом-стандартом Серпанок, проте він значно краще формував площу листкової поверхні.
Встановлено, що у 2016 році за урожайністю з досліджуваних сортів сорт Повінь суттєво перевищував сорт-стандарт Серпанок і формував найвищу врожайність – 337,2 ц/га, що більше на 35 ц/га.
Доведено, що у 2017 році сорти Глазурна, Тирас і Подолянка суттєво перевищували сорт-стандарт Серпанок. Сорт Повінь формував однакову урожайність із сортом-стандартом.
Ключові слова: картопля, сорт, густота стеблостою, площа листкової поверхні, урожайність.
 
Посилання: 
  1. Картопля / За ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького, B.C. Куценка. – Біла Церква, 2009. – Т.4. – 376 с.
  2. Погорілий С.О. Технологія вирощування картоплі в Лісостепу України: монографія / С.О. Погорілий, М.Я. Молоцький. – Біла Церква: БДАУ, 2007. – 164 с.
  3. Картопля / За ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького. – Біла Церква, 2002. – Т. І. – 536 с.
  4. Роїк М.В. Системне наукове забезпечення розвитку сучасної технології селекційного процесу / М.В. Роїк // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – К., 2003. – № 1. – С. 17-36.
  5. Бондарчук А.А. Виродження картоплі та прийоми боротьби з ними / А.А. Бондарчук. – Біла Церква: БДАУ, 2007. – 103 с.
  6. Осипчук А. А. Селекція високоврожайних сортів картоплі / А.А. Осипчук // Картоплярство. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 27-35.
  7. Лорх А.Г. Динамика накопления урожая клубней / Лорх А.Г. – М.: Огиз, 1948. – 192 с.
  8. Агроекологічні основи вирощування картоплі / В.М. Положенець, М. С. Чернілевський, Л. В. Немирицька. – К.: Світ, 2008. – 196 с.
  9. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / За ред. В.В. Кононученка та ін. – Немішаєве, 2012. – 184 с.
  10. Бондарчук А.А. Наукові основи насінництва картоплі в Україні: монографія / А.А. Бондарчук. – Біла Церква, 2010. – 400 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon fedoruk_2_2017.pdf4.38 МБ