Ви є тут

ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ І МІСЦЕВИХ ФОРМ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО ЗА ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

У виробництві часникової продукції для внутрішнього ринку і на експорт відсутня достатня кількість високоврожайних сортів з великими головками і малою кількістю зубків, стійких проти шкідників, хвороб та стресових умов культивування. Окрім промислових сортів, продовжують вирощувати адаптовані місцеві форми власної селекції. Озимий часник належить до рослин з вегетативним розмноженням через зубки, однозубку та повітряні цибулинки, у зв’язку з чим, завезені з інших регіонів швидко вироджуються. Дво–триразове репродукування зумовлює поступове зменшення урожайності та якості. Перенесення місцевих форм з одних регіонів в інші потребує додаткового вивчення. Дослідження проводили для умов Правобережного Лісостепу України. Вивчали 60 зразків часнику озимого. Робочу колекцію часнику озимого становили сорти та місцеві форми, завезені з Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Кіровоградської і Черкаської областей. Частину зразків (45 шт.) отримали з Національного центру генетичних ресурсів рослин України.
Як контроль використовували сорт Прометей, створений в Уманському університеті садівництва. Дослідження проводили відповідно до Методики дослідної справи в овочівництві і баштанництві (Г.Л. Бондаренко, К.І. Яковенко, Харків 2001). Густота рослин становила 340 тис. рослин/га.

У середньому за 2017–2020 рр. найбільші за діаметром головки формувалися у варіантів ІОБ00003–Бірючекутський місцевий (55 мм) та ІОБ00117 (53 мм). Середня маса їх була найвищою у зразка ІОБ00117 – 41 г. Найменші головки формувалися у варіанта ІОБ00083 Спас – 17 г. Істотно більшу врожайність головок часнику озимого зібрали від вирощування рослин варіанта ІОБ00117 – 12,6 т/га. Найбільшу частку товарних головок спостерігали у зразків ІОБ00003–Бірючекутський місцевий та ІОБ00117 – 92 %. Отже, за даними досліджень найкращі за діаметром, масою головки та врожайністю виявилися зразки ІОБ00003–Бірючекутський місцевий і ІОБ00117. Урожайність у них становила відповідно 9,6 та 12,6 т/га, маса головки – 31 і
41 г, а діаметр – 55 та 53 см.
Ключові слова: сорти, місцеві форми, колекція, часник озимий, маса головки, урожайність, товарність.

 

Посилання: 
1. Changes in glutathione and glutathione disulfi de content in dormant grapevine buds treated with garlic compound mix to break dormancy / M. Orrantia-Araujo et al. Scientia Horticulturae, 2019. Vol. 246. P. 407–410. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.10.064.
2. Otunola G.A., Oloyede O.B., Oladiji A.T., Afolayan A.J. Comparative analysis of the chemical composition of three spices – Allium sativum L. Zingiber offi cinale Rosc. and Capsicum frutescens L. commonly consumed in Nigeria. Afr J Biotechnol. 2010. Vol. 9(41). P. 6927–6931. DOI: https://doi.org/10.5897/AJB10.183.
3. Analysis of Infl uence on Galic Crops and Its Economical Value by Meteorological and Climatological Information / Seung Hye Park et al. Journal of the Korean earth science society, 2018. Vol. 39. No. 5. P. 419–435. DOI: https://doi. org/10.5467/JKESS.2018.39.5.419.
4. Ulianych O.I. Comparative estimation of productivity of local forms of Elephant garlic / O.I. Ulianych et al. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. Issue 9 (2). P. 212–216.
5. Барабаш О.Ю., Хареба В.В. Плодові овочеві культури. Київ: Аграрна наука, 1995. 101 с.
6. Бобось І., Лопата В. Вплив строків висаджування на продуктивність сортів часнику озимого в умовах Київської області. Science World: научные труды. Иваново: Научный мир, 2016. Вып. 2(43). Т. 6. С. 21–24.
7. Гончаров О.М. Технологічні прийоми вирощування однозубкових цибулин часнику. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2013. Вип. 15. С. 56–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcnzapv_2013.
8. Державний реєстр сортів рослин, придатний для поширення в Україні у 2018 році. / підг. С.І. Мельник та ін. 2018. 447 с. URL: http://www.sops.gov.ua/uploads/page/5aa63108e441e.pdf.
9. Державний реєстр сортів рослин, придатний для поширення в Україні у 2019 році. / підг. С. І. Мельник та ін. 2019. 497 с. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с. 11. ДСТУ ISO 6663-2002 Часник. Зберігання в холоді (ІSO 6663:1995, ІDT). [Чинний від 2003-10-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 7 с.
12. Лихацький В.І. Біологія і агротехніка вирощування часнику. Київ: УСГА, 1992. 26 с.
13. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. Г.Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. Харків: Основа, 2001. 370 с.
14. Попков В.А. Чеснок: биология, технология, экономика. Минск: Наша Идея. 2012. 768 с.
15. Сич З.Д., Кубрак С.М. Основні проблеми розсадництва і технологій вирощування часнику в Україні. Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації за участі ГО Асоціація виробників часнику України: зб. тез міжн. наук.-практ. конф., Умань, 30 трав. 2018 р. Умань, 2018. С. 41–43.
16. Сич З.Д., Кубрак С.М. Потенціал колекційних сортів часнику озимого стрілкуючого. Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі: зб. тез другої всеук. наук.-практ. конф., 27 лист. 2018 р., с. Олександрівка, Дніпропетровської області, Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. С. 74–77.
17. Сич З.Д., Кубрак С.М. Фінансові та технологічні особливості вирощування часнику озимого в Україні на фоні китайського досвіду. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: зб. тез другої міжнар. наук.-практ. конф., Біла Церква, 25 лип. 2019 р. сел. Селекційне Харківської обл. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Харків: Плеяда, 2019. С. 122–125.
18. Скільки коштує часник в Україні? URL: https://shuvar.com/news/3122/Skilky-koshtuye-chasnyk-v-Ukrayini.
19. Снітинський В.В., Ліщак Л.П., Ковальчук Н.І., Ліщак І.О. Часник на фермерському полі та на присадибній ділянці. Львів: Український бестселер, 2010. 109 с.
20. Сыч З.Д. Методические рекомендации по статистической оценке селекционного материала овощных и бахчевых культур. Харьков: ИОБ УААН, 1993. 72 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sych_1_2020.pdf807.01 КБ