Ви є тут

ОБҐРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Проаналізовано визначення терміну "органічне землеробство", розроблено методичні основи розрахунку оптимальної структури посівних площ та поголів’я тварин господарства для впровадження органічного землеробства.

Встановлено, що впровадження органічного землеробства можливе в господарствах тваринницького напряму.
Визначено, що в структурі посівних площ питома вага кормових культур становить 70 % від загальної площі ріллі за традиційною технологією отримання органічних добрив. Впровадження компостування для отримання органічних добрив суттєво змінює структуру посівних площ, де полоща під кормовими культурами зменшується від 70 до 60 %, а поголів’я тварин в господарстві суттєво не змінюється.

Ключові слова: органічне землеробство, біологізація землеробства, органічні добрива, мінеральні добрива, компост, урожайність.

 

Посилання: 

1. Кабець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / М.І. Кабець // пр. «Аграрна політика для людського розвитку». – Київ, Україна – Травень 2004(5).

2. Report and Recommendations on Organic Farming (Washington DC: USDA, 1980), p. xii. NAL Call # aS605.5 U52

3. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA) Інтернет-ресурс: http://www.ams.usda.gov/nop/nosbinfo.htm

4. Organic Agriculture and Food Security (IFOAM Dossier 1, 2002). Інтернет-ресурс: www.ifoam.org

5. IFOAM Basic Standards (approved by the IFOAM General Assembly, Victoria, Canada, August 2002). Інтернет-ресурс: www.ifoam.org

6. Шикула Н. Коцепция биологизации земледелия для производства экологически чистой продукции / Н. Шикула, Н. Доля // Эколого-экономические проблемы причерноморского региона. Материалы международного научно-практического семинара (г. Очаков, 21-23 сентября 1992 года). – Николаев, 1993. – С. 26-38 .

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор. – Львів, 2002. – 797 с.

8. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1 (ч.3). Машини для приготування та внесення добрив / П.М. Заїка. – Харків: Око, 2002. – 252 с.

9. Норми годівлі сільськогосподарських тварин та поживність кормів. Довідковий матеріал з курсу «годівля сільськогосподарських тварин для студентів біолого-технологічного факультету ветеринарної медицини / В.С. Бомко, С.П. Бабенко, М.М. Сломчинський та ін. – Біла Церква, БНАУ, 2008. – 142 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon senchuk_11_2013.pdf466.89 КБ