Ви є тут

ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ВРОЖАЙ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ

Наведено результати досліджень із визначення оптимальних норм мінеральних добрив та застосування мікробіологічного препарату Ризобофіт на формування симбіотичного апарату та продуктивність врожаю нуту на чорноземі опідзоленому в умовах Правобережного Лісостепу України. При вирощуванні нуту найбільш ефективно застосовувати розрахункову дозу мінеральних добрив (Ν60P60Κ60), яка позитивно впливає на формування азотфіксувального симбіотичного апарату нуту за поєднання внесення дефекату і мінеральних добрив та проведення інокуляції насіння нуту (варіанти: Фон + Мо + N30; СаСО3 + фон + N30). На врожайність нуту також мали істотний вплив погодні умови в період вегетації.

Ключові слова: нут, мінеральні добрива, інокуляція насіння, азотфіксація, бобово-ризобіальний симбіоз, урожайність.

 

Посилання: 

1. Кожемяков А.П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах / А.П. Кожемяков // Мікробіологічний журнал. – 1997. – Т. 59. – № 4. – С. 22–28.

2. Єремко Л. С. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування нуту в умовах Лівобережного Лісостепу України / Л. С. Єремко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 4. – С. 97–100.

3. Адамень Ф. Ф. Азотфіксація та основні напрями поліпшення азотного балансу ґрунтів / Ф. Ф. Адамень // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 2. – С. 9–17.

4. Туріна О. Л. Ефективність нітрагінізації нуту в умовах степового Криму / О. Л. Туріна, Є. М. Турін // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 26–28.

5. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська [та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.

6. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gospodarenko_11_2013.pdf285.7 КБ