Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проведено аналіз формування елементів продуктивності у нових сортів пшениці м’якої ярої. Визначені показники продуктивності за репродуктивними ознаками. Виявлено високі показники кількості зерен, кількості колосків та маси зерна у сорту Легуан, маси 1000 зерен у сорту Ажур. Отримані дані допоможуть науково обґрунтовано скласти програму схрещувань, прогнозувати виявлення господарськи цінних ознак, що дозволить скоротити строки створення нових високопродуктивних сортів.

Ключові слова: продуктивність, пшениця м’яка яра, сорт.

 

Посилання: 

1. Лыкова Н.А. Адаптивность злаков (Poaceae) в связи с условиями превегетации и вегетации / Н.А. Лыкова // Сельскохозяйственная биология. – 2008. – № 1. – С.48–54.

2. Можик Л. Проблема оценки влияния выращивания на некоторые показатели продуктивности пшеницы / Л. Можик // Вопросы селекции и генетики зерновых культур. – 1983. – С.219–223.

3. Тарасевич Е.И. К вопросу о генетике продуктивности растений / Е.И. Тарасевич // Генетика продуктивности сельскохозяйственных культур. – Минск: Наука и техника, 1978. – С.125–130.

4. Орлюк А.П. Адаптивний і продуктивний потенціал пшениці: монографія / А.П. Орлюк, К.В. Гончарова. – Херсон: Айлант, 2002. – 276 с.

5. Глуховцева Н.И. Селекция яровой пшеницы в условиях среднего Поволжья / Н.И. Глуховцева // Селекция яровой пшеницы. – М.: Колос, 1977. – С.29–32.

6. Неттевич Э.Д. Повышение биологического потенциала продуктивности яровой пшеницы в процессе селекции / Э.Д. Неттевич, Н.С. Щеглова, Н.Р. Пташенчук // Сельскохозяйственная биология. – 1979. – №14 (4). – С.391–396.

7. Лихочвор В.В. Шляхи підвищення якості зерна озимої пшениці в умовах Лісостепу західної України / В.В. Лихочвор // Вісник Львівського ДАУ. – 2001. – № 5. – 171 с.

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lozinska_10_2013.pdf214.55 КБ