Ви є тут

Етапи створення і способи вивчення продуктивності гібридів цукрових буряків різної генетичної основи

Верхняцька дослідно-селекційна станція (ВДСС) відома своїми аборигенними, комбінаційно здатними багатонасінними запилювачами (БЗ), на основі яких було створено нові гібриди цукрових буряків: Козак, Джура, Герой та ін. Сучасні гібриди здатні реалізувати свій генотипово зумовлений потенціал високої продуктивності в мінливих погодних умовах. За період існування селекційної програми Бетаінтеркрос запилювачі БЗ1, БЗ2 і БЗ3 постійно брали у ній участь як багатонасінні батьківські компоненти гібридів. У статті наведено результати екологічного сортовипробування (ЕС) нових гібридів цукрових буряків, створених та досліджуваних за цією програмою. Представлено оцінки продуктивності гібридів, які випробовували в ЕС одночасно в усіх зонах бурякосіяння України. Отримані показники продуктивності дали змогу охарактеризувати нові гібриди, встановити їх напрям (урожайний, цукристий), всесторонньо і швидко їх оцінити за адаптивністю до різних агрокліматичних умов вирощування. Завдяки цьому прийому можливе максимальне забезпечення потреб певного гібрида для вибору зони вирощування з оптимальними умовами для формування високої продуктивності. Представлено кращі експериментальні гібриди за результатами випробування 2018–2021 рр., створені з використанням багатонасінних запилювачів верхняцької селекції. Серед них перспективні гібриди одержали за гібридизації БЗ верхняцького походження з чоловічостерильними (ЧС) лініями різнорідної генплазми. За цілеспрямованих топкросних схрещувань БЗ22004 ВДСС з ЧС лінією 1919 Іванівської селекції створено гібрид СЦ 211215, який мав збір цукру 113,7 % і гібрид СЦ 210715 (ЧС 1933 × БЗ32003) – 113,6 % до стандарту. Гібрид СЦ 211317, отриманий з уманською ЧС лінією 1937 та верхняцьким БЗ32003, забезпечив вихід цукру 109,9 %.

Ключові слова: селекція, цукрові буряки, багатонасінні запилювачі, гетерозис, гібрид, продуктивність.

 

Посилання: 
1. Кулик А.Г. Генетические основы построения процесса селекции гетерозисных гибридов сахарной свеклы. Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины: сб. научных трудов. Киев, 2017. 206 с.
2. Створення експериментальних гібридних комбінацій цукрових буряків за параметрами моделі гібриду нового покоління / Корнєєва М.О. и др. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України: зб. наук. праць. Київ, 2017. 203 с.
3. Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків / М.О. Корнєєва, Е.Р. Ермантраут, Л.М. Чемерис, М.Б. Мацук. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2013. Вип. 18. С. 28–34.
4. Створення цукрових буряків нового покоління / Дубчак О.В. та ін. Зб. наук. праць ІБКіЦБ. Вип. № 23. 2015. С. 90–96.
5. Селекція з удосконалення форми коренеплоду цукрових буряків / Кротюк Л.А. та ін. Зб. наук. праць БНАУ МАПУ, 2019. Вип. 2. С. 13–20.
6. Результати досліджень зі створення однонасінних гібридів цукрових буряків селекціонерами Уладівської та Верхняцької ДСС / Дубчак О.В. та ін. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України: збірник наукових праць. Київ, 2013. Випуск 18. C. 50–54.
7. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Напрями, методи та стратегія розвитку селекції. Цукрові буряки. № 6. 2015. С. 7–9.
8. Корнєєва М.О., Тимчишин С.М., Тимчишин Л.С. Продуктивність і комбінаційна здатність компонентів цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва біопалива. Корми і кормо виробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця, 2018. № 86. С. 67–70.
9. Дубчак О.В., Андрєєва Л.С., Паламарчук Л.Ю. Оцінка нових ліній багатонасінних запилювачів цукрових буряків верхняцької селекції та їх гібридів. Збірник наукових праць «Агробіологія». Біла Церква. 2020. №2. С. 56–62.
10. Дубчак О.В. Створення самофертильних ЗС і ЧС ліній цукрових буряків та добір кращих за селекційно- та господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць «Агробіологія». Біла Церква. 2020. №2. С. 47–55.
11. Орлов С.Д., Дубчак О.В. Генетичний потенціал з ЦЧС ліній цукрових буряків. Цукрові буряки. К.: ІБКіЦБ. 2017. №1 (113). С. 6–8.
12. Методичні рекомендації зі створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління / М.В. Роїк та ін. Київ: ІБКіЦБ. 2015. 20 с.
13. Кулік О.Г. Матеріали результатів екологічного сортовипробування за період 2019-2021 рр. 19-21 Міжнародні Конференції Бетаінтеркрос. К: ІБКЦБ НААНУ. 2021. 25 с.
14. Державна служба статистики України. Обсяги виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 листопада 2019 року. URL: http: www.ukrstat.gov.ua/
15. Волкодав В.В. Методика Державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень. К.: Альфа, 2003. Вип. 1. Ч. 3. 106 с.
16. Моргун В.В. Внесок генетики і селекції рослин у забезпечення продовольчої безпеки України. Вісник НАН. 2016. № 5. С. 20–23.
17. Продуктивність гібридів цукрових буряків нового покоління / Дубчак О.В. та ін. Збірник наукових праць «Агробіологія». Біла Церква. 2021. № 1. С. 35–47.
18. Дубчак О.В. Вивчення нових кандидатів у багатонасінні запилювачі цукрових буряків за показниками продуктивності. Електронний збірник наукових праць УНУС «Парієві читання». Умань, 2021. С. 72–77.
19. Дубчак О.В. Оцінка багатонасінних батьківських компонентів гібридів цукрових буряків за показниками продуктивності і створених на їх основі пробних гібридів. Зб. наук. праць «Агробіологія». Біла Церква, 2021. Вип. № 2. C. 37–45.
20. Дубчак О.В. Створення однонасінних простих гібридів цукрових буряків на стерильній основі. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: тези VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань, 2021. 35 с.
21. Ткаченко М., Борис Н.Є. Залежність структури посівних площ в Україні за зростаючого попиту на сільськогосподарську продукцію та зміни клімату. Пропозиція. Київ, 2019. 288. С. 34–38.
22. Роїк М.В., Парфенюк О.О. Використання рекомбінантних матеріалів у селекції батьківських компонентів гібридів буряків цукрових за формою коренеплоду. Вісник аграрної науки. Київ: Державне видавництво «Аграрна наука» НААН, 2018. № 12. С. 52–58.
23. Роїк М.В., Парфенюк О.О. Оцінка генетичного потенціалу вихідних матеріалів буряків цукрових гібридного походження в селекції ліній О-типу за формою коренеплоду. Новітні агротехнології. 2017. № 5. URL: http://jna.bio.gov.ua/article/ view/122133.
24. Парфенюк О.О., Баланюк Л.О. Особливості успадкування низки кількісних ознак цукрово-кормовими гібридами буряка в селекції ліній-запилювачів О-типу за формою коренеплоду. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. 91. С. 180–187.
25. Корнєєва М.О., Чемерис Л.М., Змієвський В.М. Рівень продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів буряків цукрових на Білоцерківській дослідно-селекційної станції. Новітні агротехнології: теорія та практика: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95 річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 205 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon dubchak_2022-1-15-23.pdf484.19 КБ