Ви є тут

ДОБІР АДАПТИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ДЛЯ ПІДЗОНИ ПЕРЕХОДУ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ В ПІВНІЧНИЙ СТЕП

Досліджено рівень продуктивності та адаптивні властивості 47-ми новозареєстрованих сортів. Більше адаптованими до агроекологічних умов підзони є сорти Орійка, Лимарівна, Смуглянка, Сотниця, Златоглава, Мелодія одеська, Щедрість одеська й Мудрість одеська. В 2016 році за продуктивністю виділилися сорти Шестопавлівка й Золотоколоса; в екстремально посушливих умовах 2017 року – Кірена, Турі, Металіст, а сорт Асканійська зайняв перше місце. Сорти Обряд, Віген, Магістраль, Відрада, Монтрей, Гурт, Мідас виявились неадаптованими до агроекологічних умов підзони, особливо за ознаками посухостійкості, витривалості до стресових чинників і зміни погодних умов. Кращу зимостійкість мали сорти Мудрість одеська, Наталка, Асканійська, Подолянка, Житниця одеська, Орійка і Шестопавлівка. Помітно зріджувались за зиму сорти Обряд, Відрада, Мідас і Шпалівка.
В підзоні проведення дослідів виділяються підвищеним адаптивним потенціалом і спроможні формувати високу урожайність сорти Смуглянка, Лимарівна, Орійка, Мудрість одеська, Сотниця, Асканійська та Златоглава.
Ключові слова: пшениця, сорт, урожайність, адаптивність, зимостійкість.
 
Посилання: 
 1. Моргун В. В. Хлібний достаток і продовольча безпека / В. В. Моргун // Світ. – 2014. – № 35–36.– С. 2–3.
 2. Моргун В.В. Перспективи та сучасні стратегії поліпшення фізіологічних ознак пшениці для підвищення продуктивності / В.В. Моргун, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2012. – Т. 44, № 6. – С. 463–483.
 3. Моргун В.В. Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення й захисту озимої пшениці / В. В. Моргун, Є. В. Санін, В. В. Швартау. – К.: Логос, 2015. – Вип. 1Х. – 148 с.
 4. Литвиненко М. А. Роль сорту, як фактора виробництва зерна пшениці м’якої озимої / М.А. Литвиненко // Насінництво. – 2015. – № 5-6. – С. 10–13.
 5. Литвиненко М. А. Відділ селекції та насінництва пшениці в 100-річній історії інституту / М. А. Литвиненко // Зб. наук. праць СГІ–НЦНС. – Одеса, 2012. – Вип. 20 (60). – С. 3–9.
 6. Тищенко В.Н. Селекция и генетика пшеницы: Методы селекции озимой пшеницы на адаптивность, урожай и качество [Электронный ресурс] / В.Н. Тищенко, Н.М. Чекалин, М.Е. Баташова // Селекция и генетика отдельных культур. – Agromage.com 1999-2017.
 7. Україна у цифрах 2016. Статистичний збірник / За ред. І.Є. Вернера // Державна служба статистики України. – К., 2017. – С. 134-139.
 8. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2017 р. – Витяг станом на 7.08.2017 р. – К.׃ Алефа, 2017. – С. 3-18.
 9. Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко. – К.׃ Наукова думка, 1995. – 627 с.
 10. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы) / А.А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 767 с.
 11. Ионова Е.В. Перспективы использования адаптивного районирования и адаптивной селекции сельскохозяйственных культур (обзор) / Е.В. Ионова, В. Л. Газе, Е.И. Некрасов// Зерновое хозяйство России. – 2013 (27). – С. 19 –22.
 12. Алабушев А. В. Адаптивный потенциал зерновых культур/ А. В. Алабушев // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2013. – №2 (6). – С. 47–51.
 13. Дубинина О. А. Устойчивость озимой пшеницы к основным стрессовым факторам окружающей среды и погодных условий / О.А. Дубинина // Зерновое хозяйство России. – 2017. – №1(49). – С. 23-26.
 14. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої озимої / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова, В.М. Лисікова // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 3. – С. 38–41.
 15. Бузинний М. В. Продуктивність пшениці м'якої озимої за реалізації генетичного потенціалу сортів та елементів технології вирощування у Лісостепу України [Текст] : автореф. канд. с.-г. наук, спец.: 06.01.09 – рослинництво / Бузинний М. В. – К.: Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, 2016. – 21 с.
 16. Сандухадзе Б.И. Стабильность и адаптивность сортов озимой пшеницы НИИСХ ЦРНЗ / Б.И. Сандухадзе, Е.В. Журавлёва // Вестник РАСХН. – 2008. – № 1. – С. 41–43.
 17. Іващенко О. О. Напрями адаптації аграрного виробництва до змін клімату / О. О. Іващенко, О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 10–12.
 18. Скринінг сортів пшениці озимої для пошуку генотипів із підвищеним адаптаційним потенціалом / М. М. Мусієнко, В. О. Стороженко, Л. М. Бацманова та ін. // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 11. – С. 38-42.
 19. Попов С. І. Адаптивність сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування / С. І. Попов, Е. Р. Ермантраут // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2013. – Вип. 15. – С. 93-103.
 20. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп'яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 6-19, 191-204.
 21. Мединець В.Д. Ощадна технологія диференційованого догляду озимої пшениці / В.Д. Мединець, В.А. Слєпцов, М.М. Опара // Полтавська державна аграрна академія. – ТОВ „Видавництво „Інтер Графіка”, 2004. – 36 с.
 22. Писаренко П. Полтавському науковому відкриттю – 45 років, двічі по 45 – його автору / П. Писаренко,
  В. Тищенко. – Село Полтавське. – № 15. – 18.04.2013.
 23. Корчинский А. А. Теоретические аспекты моделирования сортов адаптивной ориентации / А. А. Корчинский,
  Н. С. Шевчук // Факторы экспериментальной эволюции организмов: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2009. – Т. 6. – С. 13-16.
 24. Особливості адаптивної селекції пшениці м׳якої озимої / Власенко В.А., Кочмарський В.С. та ін. // Селекційна еволюція миронівських пшениць. – Миронівка. – 2012. – 330 с.
 25. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции / Н.И. Вавилов. – М.: Наука, 1987. – 512 с.
 26. Базалій В.В. Принципи адаптивної селекції сортів пшениці озимої м᾽якої / В.В. Базалій, І.В. Бойчук, О.В. Ларченко // Таврійський науковий вісник. – 2012. – № 80. – С. 26-32.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ulich_2_2017.pdf7.03 МБ