You are here

Dendrocenosis of the Bila Tserkva national agricultural university main building courtyard: diversity, age and condition

The paper reveals the results of taxonomic assessment, phytosanitary monitoring and general condition of the dendrocenosis the BNAU main building the courtyard. It is established that the age structure of plantations ranges from 10 to 80 years, with 60 years old plants to make 12 %. The group of woody plants aged from 41 to 50 years is most numerous (33 % of the total number of trees); the larges number of shrubs ages 16–20 years (6 %). The structure of the dendrocenosis of the courtyard is formed by species of woody plants, the share of their participation ranges from 5.8 to 15 % of the total number of trees: Aesculus hippocastanum L. (15 %), Acer platanoides (9.2 %), Catalpa bignonioides Walt. (7.5 %), Populus tremula L. (6.7 %), Juglans cinerea L. (6.7 %), Ulmus glabra Huds. (6.7 %), Tilia platyphyllos Scop. (5.8 %). According to the life forms of plants, the dendrocenosis is represented by trees (81.7 %) and shrubs (183.%). The taxonomic assessment of the dendrocenosis reveals that that 120 specimens of shrubs are represented by 27 species, grouped into 23 genera of 17 families of 12 orders of 2 divisions. Magnoliophyta predominates in terms of species diversity, which is represented by 24 species from 20 genera of 16 families of 11 orders. According to the number of specimens represented by families, they can be ranked as follows: Sapindaceae Juss. > Juglandaceae DC. ex Perleb> Malvaceae Juss. > Bignoniaceae Juss. > Ulmaceae Mirb. > Salicaceae Mirb. > Oleaceae Hoffmanns. & Link> Anacardiaceae R.Br. > Fabaceae Juss. > Adoxaceae E.Mey. > Paeoniaceae Raf. According to the number of woody plants, the relative living condition of the dendrocenosis is 75 %, which characterizes the weakened condition of the stand of the BNAU main building courtyard. The best living condition was observed in 46 % of the species stand such as Picea abies L., Pinus sylvestris L., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Fraxinus excelsior L., Styphnolobium japonicum L., Carpinus betulus L., Rhus typhina L., Acer negundo L., Tilia cordata Mill. Under the influence of various biotic and abiotic factors, 26 % of shrubs are in a weakened state, 17 % are severely weakened, 11 % are withered.

Key words: dendrocenosis, tree-shrub vegetation, species, genus, family, living condition.

 

Reference: 
1. Buharina, I.L., Zhuravleva, A.N., Bolyshova, O.G. (2012). Gorodskie nasazhdenija: jekologicheskij aspekt [Urban areas: ecological aspect]. Izhevsk, Udmursky University, 206 p.
2. Kulagin, Ju.Z. (1974). Drevesnye rastenija i promyshlennaja sreda [Woody plants and industrial environment]. Moscow, Science, 124 p.
3. Kucherjavyj, V.P. (2003). Fitomelioracija: navch. posib. [Phytomelioration]. Lviv, World, 540 p.
4. Nikolaevskij, V.S. (2002). Jekologicheskaja ocenka zagrjaznenija sredy i sostojanija nazemnyh jekosistem metodami ftoindikacii: monografja [Environmental assessment of environmental pollution and the state of terrestrial ecosystems by phytoindication methods]. Pushkino, VNIILM, 220 p.
5. Golubec', M.A., Mariskevich, O.G., Krok, B.O., Kozlovs'kij, M.P., Bashta, A.T.V., Gnatіv, P.S., Grinchak, M.M., Shpakіvs'ka, І.M., Javornic'kij, V.І. (2003). Ekologichnyj potencial nazemnyh ekosystem [Ecological potential of terrestrial ecosystems]. Lviv, Polli, 180 p.
6. Kucherjavyj, V.P. (2005). Ozelenennja naselenyh misc': pidruchnyk [Landscaping of settlements]. Lviv, World, 456 p.
7. Genyk, Ja.V., Dudyn, R.B., Dyda, A.P., Marutjak, S.B. (2017). Transformacijni procesy v lisoparkovyh i parkovyh nasadzhennjah urbanizovanyh ekosystem Zahodu Ukrai'ny [Transformation processes in forest-park and park plantations of urbanized ecosystems of the West of Ukraine]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny [Scientifc Bulletin of NLTU of Ukraine]. Lviv, Issue 27 (10), pp. 9–15.
8. Kaspruk, O.I. (2003). Sadovo-parkovi nasadzhennja starovynnoi' chastyny mista L'vova i shljahy pidvyshhennja i'h ftomelioratyvnoi' efektyvnosti: avtoref. dys.… kand. s.-g. nauk: 06.03.01 [Garden and park plantings of the ancient part of the city of Lviv and ways to increase their phytomeliorative efciency: author's ref. dis. Cand. of Agricultural Sciences: 06.03.01]. Lviv, 18 p.
9. Mansor, M., Said, I., Mohamad, I. (2012). Experiential contacts with green infrastructure’s diversity and well-being of urban community. Procedia. Social and Behavioral Sciences. 49. pp. 257–267. Available at: https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.
10. Kuo, F.E. (2010). Parks and Other Green Environments: Essential Components of a Healthy Human Habitat. Belmont: National Recreation and Park Association. 48 p.
11. Bogovaja, I.O., Teodoronskij, V.S. (1990). Ozelenenie naselennyh mest: ucheb. posobie dlja vuzov [Greening of populated areas]. Moscow, Agropromizdat, 239 p.
12. Erohina, V.I., Zherebcova, G.P., Vol'ftrub, T.I. (1987). Ozelenenie naselennyh mest: spravochnik [Greening of populated areas]. Moscow, Strojizdat, 432 p.
13. Pro zatverdzhennja Instrukcii' z inventaryzacii' zelenyh nasadzhen' u naselenyh punktah Ukrai'ny: nakaz Derzhbudu Ukrai'ny vid 24.12.2001 p. № 226 [About the statement of the Instruction on inventory of green plantings in settlements of Ukraine: the order of the State Construction Committee of Ukraine from 12/24/2001 № 226]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02
14. Teodorons'kij, V.S., Bagovaja, I.O. (2003). Obekty landshaftnoj arhitektury: uchebnoe posobie [Objects of landscape architecture]. Moscow, MGUL, 330 p.
15. Kohno, M.A., Kuznjecov, S.I., Gordijenko, V.I., Zaharenko, G.S. (2001). Dendroflora Ukrai'ny. Dykorosli i kul'tyvovani dereva i kushhi. Golonasinni: dovidnyk [Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms]. Kyiv, Fitosociocentr, 207 p.
16. Kohno, M.A., Parhomenko, L.I., Zarubenko, A.U., Vahnovs'ka, N.G., Gorelov, O.M. (2003). Dendroflora Ukrai'ny. Dykorosli j kul'tyvovani dereva i kushhi. Pokrytonasinni: dovidnyk [Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms]. Kyiv, Fitosociocentr, Part 1, 451 p.
17. Kohno, M.A., Trofymenko, N.M., Parhomenko, L.I., Demchenko, O.O. (2005). Dendroflora Ukrai'ny. Dykorosli i kul'tyvovani dereva i kushhi. Pokrytonasinni: dovidnyk [Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms]. Kyiv, Fitosociocentr, Part 2, 716 p.
18. Kuznjecov, S.I., Marynych, I.S., Pohyl'chenko, O.O., Klymenko, Ju.O. (2002). Katalog riznovydiv, kul'tyvariv ta form derevnyh ta kushhovyh roslyn. Golonasinni (Polissja, Lisostep, Karpaty Ukrai'ny ) [Catalog of varieties, cultivars and forms of woody and shrubby plants. Bare-seeded (Polissya, Forest-steppe, Carpathians of Ukraine)]. Kyiv, Fitosociocentr, Part 1, 35 p.
19. Trohymenko, N.M., Gorb, V.K., Parhomenko, L.I., Schepic'ka, T.S., Klymenko, Ju.O. (2003). Katalog vydiv, riznovydiv, form, sortiv derevnyh ta kushhovyh roslyn. Krasyvo kvituchi dereva ta kushhi (Polissja ta Lisostep Ukrai'ny) [Catalog of species, varieties, forms and cultivars of park-forming woody plants. Angiosperms (Polissya, ForestSteppe and Carpathians of Ukraine)]. Kyiv, Fitosociocentr, Part 3, 24 p.
20. Parhomenko, L.I., Trofymenko, N.M., Doroshenko, O.K., Gorb, V.K., Gorjelov, O.M., Pylypchuk, V.F., Klymenko, S.V., Balabushka, V.K., Klymenko, Ju.O., Harchyshyn, V.T., Chernjak, V.M. (2003). Katalog vydiv, riznovydiv, form ta kul'tyvariv parkoutvorjujuchyh derevnyh roslyn. Pokrytonasinni (Polissja, Lisostep ta Karpaty Ukrai'ny) [Catalog of species, varieties, forms and cultivars of park-forming woody plants. Angiosperms (Polissya, ForestSteppe and Carpathians of Ukraine)]. Kyiv, Fitosociocentr, Part 4, 24 p.
21. Marchenko, A.B., Hahula, V.S. (2014). Infekcijni hvoroby derevnyh porid: Posibnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv agronomichnogo fakul'tetu za naprjamom pidgotovky lisove ta sadovo-parkove gospodarstva [Infectious diseases of tree species]. Bila Tserkva, 160 p.
22. Mosyakin, S.L., Fedoronchuk, M.M. (1999). Vascular Plants of Ukraine: A nomenclatural Checklist. Kyiv, 345 p.
23. Serebrjakov, I.G. (1962). Jekologicheskaja morfologija rastenij (Zhiznennye formy pokrytosemennyh i hvojnyh) [Ecological morphology of plants (Life forms of angiosperms and conifers)]. Prosveshhenie [Education], 378 p.
24. Gryshko-Bogmenko, B.K., Morozjuk, S.S., Oljanyc'ka, L.G. (1991). Geografja roslyn z osnovamy botaniky: navch. posibnyk [Geography of plants with the basics of botany]. Kyiv, High school, 255 p.
25. Alekseev, V.A. (1990). Diagnostika povrezhdenij derev'ev i drevostoev pri atmosfernom zagrjaznenii i ocenka ih zhiznennogo sostojanija [Diagnosis of damage to trees and forest stands during atmospheric pollution and assessment of their life state]. Lesnye jekosistemy i atmosfernoe zagrjaznenie [Forest ecosystems and air pollution]. Lviv, Science, pp. 38–53.
26. General'nyj plan m. Bila Cerkva Kyi'vs'koi' oblasti. Upravlinnja mistobuduvannja ta arhitektury Bilocerkivs'koi' mis'koi' rady Kyi'vs'koi' oblasti. DP «NDPI Mistobuduvannja» Ministerstva regional'nogo rozvytku, budivnyctva ta zhytlovokomunal'nogo gospodarstva Ukrai'ny [General plan of the city of Bila Tserkva, Kyiv region. Department of Urban Planning and Architecture of Bila Tserkva City Council of Kyiv Region. SE "MDPI Urban Development" of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine]. Kyiv, NDPI Urban Planning, 2016, 50 p.
27. Onyshhak, O.V. (2009). Kompleksnyj atlas Kyi'vs'koi' oblasti [Comprehensive atlas of Kyiv region]. Kyiv, DNVP «Kartografja», 80 p.
28. Popova, V.P. (1968). Fiziko-geografcheskoe rajonirovanie Ukrainskoj SSR [Physical and geographical zoning of the Ukrainian SSR]. Kyiv, Kiev University Press, 684 p.
29. Diduh, Ja.P., Sheljag-Sosonko, Ju.R. (2003). Geobotanichne rajonuvannja Ukrai'ny ta sumizhnyh terytorij [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukrai'ns'kyj botanichnyj zhurnal [Ukrainian Botanical Journal]. Vol. 60, no. 1, pp. 6–17.
30. Biljavs'kyj, S. (2012). Analiz dendroflory zelenyh zon mista Bila Cerkva [Analysis of the dendroflora of the green areas of Bila Tserkva]. Introdukcija ta zberezhennja roslynnogo riznomanittja [Introduction and preservation of plant diversity]. Vol. 30, pp. 11–13.
31. Biljavs'kyj, S.M. (2019). Strukturni osoblyvosti urbanoflory Biloi' Cerkvy (Kyi'vs'ka oblast'). Synantropizacija roslynnogo pokryvu Ukrai'ny [Structural features of the urban flora of Bila Tserkva (Kyiv region). Synanthropization of vegetation of Ukraine]. III Vseukr. nauk. konf. (m. Kyi'v, 26– 27 veres. 2019 r.): zb. nauk. st. [III All-Ukrainian Scientifc Conference (Kyiv, September 26–27, 2019): a collection of scientifc articles]. Kyiv, Our format, pp. 10–15.

 

Download this article: 
AttachmentSize
PDF icon marchenko_1_2021.pdf3.56 MB